Po krótkim pobycie w Polsce s. Maria Domalewska wróciła do Angoli. Przed wyjazdem spędziła kilka dni w naszym Ośrodku Misyjnym.

S. Maria na misje wyjechała w 1984 roku. Obecnie pracuje na placówce misyjnej sióstr salezjanek w Luandzie, w Angoli. Pomoc niosła również w Zambii, Etiopii i Republice Południowej Afryki. Misjonarka przez wiele lat pracowała na misjach jako pielęgniarka i położna. W Luandzie, gdzie salezjanki prowadzą duży ośrodek wychowawczy dla ponad 1600 uczniów, s. Maria pełni funkcje ekonoma, codziennie dba m.in. o zaopatrzenie placówki, opłatę rachunków, robienie wypłat i organizację pracy pracowników

Więcej o Angoli, problemach jej mieszkańców oraz pracy misjonarzy w tym kraju, pisaliśmy podczas wielkopostnej kampanii Jeśli chcesz, możesz mi pomóc.

S. Marii życzymy wielu sił i błogosławieństwa Bożego w pracy misyjnej!