53210 zł
cel 50400 zł

262
wspierających

Zakup jedzenia oraz środków higieny dla najbardziej potrzebujących w Adwa w Etiopii

Konflikt wewnętrzny w Etiopii trwający od listopada 2020, spustoszył północny region kraju. Następstwem wojny domowej są liczne zniszczenia, przesiedlenia, rabowanie i co za tym idzie wielki głód. Najbardziej cierpią matki i maleńkie dzieci. Kobiety potraciły pokarm przez stres czy tułaczkę. Nie ma jedzenia, wody pitnej, mleka dla niemowląt, mydła. Sytuacja jest dramatyczna. Salezjanki z Adwa pomagają mieszkańcom jak mogą. Proszą o pomoc w zakupie mleka dla dzieci i żywności dla głodujących.
Wspieraj z nami Projekt 666!

Misja Sióstr Salezjanek Kidane Mehret w Adwa od samego początku opiekuje się kobietami i dziećmi. Salezjanki szczególnie pomagają kobietom z dziećmi doświadczającym przemocy domowej. Misja w Adwa to również przedszkole, szkoła podstawowa, technikum, gimnazjum, licem, centrum młodzieżowe. Siostry prowadzą też szpital. Jedyny, który obecnie funkcjonuje w tamtym regionie. Teraz podczas wojny domowej, gdzie wielu ludzi uciekło do Adwa, w ich szpitalu przyszło na świat 2 tys. dzieci. Obecnie w centrum udzielnej pomocy są głodujące dzieci i uciekający przed wojną mieszkańcy Tigraju.

Według nowego raportu ONZ (z czerwca 2021r.) w maju łącznie 5,5 miliona ludzi w Tigraj i sąsiednich strefach Amhara i Afar (ponad połowa populacji) borykało się z „wysokim poziomem poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego”, a ponad 350 000 ludzi obecnie doświadcza strasznego głodu. Oczekuje się, że sytuacja pogorszy się do września. Przyczyną rozpaczliwej sytuacji żywnościowej w tym regionie są kaskadowe skutki konfliktu, w tym przesiedlenia ludności, ograniczenia w przemieszczaniu się, ograniczony dostęp pomocy humanitarnej, utrata zbiorów i środków do życia oraz dysfunkcyjne lub nieistniejące rynki.

W regionie Adwa główne fabryki tekstylne, które zatrudniały większą część mieszkańców, dając tym samym możliwość zarobków zostały zniszczone. Uciekający przed zagrożeniem mieszkańcy regionu zostali rozlokowani w pobliskich szkołach, jednak ich sytuacja jest dramatyczna. Jak mówią salezjanki, zaczął się bardzo ciężki czas. Podkreślają, że brakuje jedzenia, środków czystości, mleka dla niemowląt, wody, ubrań. Włączając się w realizację Projektu 666 pomożesz w zakupie żywności i środków higienicznych dla głodujących Etiopczyków. Już za 50 zł można tam kupić 30 dużych bochenków chleba.
Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 666.

Za projekt odpowiada siostra Anna Polak FMA