59951 zł
cel 56000 zł

220
wspierających

Zakup jedzenia dla dzieci ulicy w Fiananrantsoa

Pomóżmy 40 uczniom z placówki salezjańskiej w Fianarantsoa na Madagaskarze. Zapewnijmy im roczne wyżywienie i edukację!

Z powodu suszy na Madagaskarze wielu ludzi głoduje. Od czterech lat opady są rekordowo niskie. Brakuje wody do picia, a uprawianie ziemi staje się niemożliwe. Mieszkańcy starają się sadzić roślin bardziej opornych na suszę: maniok, sorgo czy proso. Jednak wszyscy wyczekują na deszcz. Z powodu pogarszającej się sytuacji salezjanie pracujący w Fianarantsoa zwrócili się do nas z prośbą o dodatkową pomoc. Trwa zbiórka na wsparcie 100 uczniów, ale kolejne rodziny znalazły się w sytuacji tragicznej. W ramach Projektu 648 pomożemy dodatkowo 40 najbardziej potrzebującym uczniom. Za zebrane środki kupimy ryż, mięso, jaja, sól, warzywa, a w tym pomidory, ogórki, ziemniaki i olej. Pieniądze zostaną również przeznaczone na opłacenie czesnego w szkole zawodowej.

Niedożywienie u dzieci zaburzy ich rozwój i może doprowadzić do nieodwracalnych szkód. Podopieczni objęci pomocą mają od 8 do 16 lat. Często pochodzą nie tylko z biednych rodzin, lecz także z rozbitych i przemocowych. Pozbawieni opieki uciekają z domów, szwendają się po okolicy, zaczynają kraść. Opieka, którą otrzymują na placówce misyjnej, możliwość edukacji i jedzenie, zapewni im bezpieczeństwo, rozwój, a w przyszłości pracę.

Z powodu suszy najgorsza sytuacja jest na południu wyspy. Tam znajduje się Fianarantsoa. Zła sytuacja zmusiła tysiące ludzi do opuszczenia domów w celu poszukiwania jedzenia. Wielu, aby przeżyć, je owoce kaktusów, liście drzew czy szarańczę. Do wielu miejsce nie dociera pomoc humanitarna, również z powodu kwestii politycznych i ograniczonych możliwości transportu. Na placówkach misyjnych trwają różne akcje pomocowe. Misjonarze poszukują różnych możliwości wsparcia i dotarcia do potrzebujących. Kontynuują pracę, którą rozpoczęli wiele lat wcześniej.

Fianarantsoa na Madagaskarze jest stolicą regionu Betsileo, liczącym blisko 200 000 mieszkańców. Znaczna część ludności jest pochodzenia wiejskiego. Wiele rodzin żyje w trudnych warunkach, a susza pogorszyła ich sytuację.  Salezjanie starają się pomagać okolicznym mieszkańcom, prowadzą programy socjalne, szkołę zawodową oraz oratorium. Wspólnie możemy pomóc w zapewnieniu jedzenia dzieciom i młodzieży, włączając się w realizacje Projektu 684!

Za projekt odpowiada ks. Ramanandraibe François de Paul SDB