56000 zł
cel 56000 zł

36
wspierających

Dofinansowanie do opłaty za ogrzewanie placówki misyjnej w Odessie na Ukrainie

 

Zapewnijmy dzieciom i młodzieży w Odessie ciepło! Koszty ogrzania budynków szkoły podstawowej, oratorium, bursy dla chłopców oraz fundacji Don Bosco Charitable Foundation przewyższa możliwości placówki. Środków finansowych wystarcza jedynie na pokrycie części opłat. Wspieraj Projekt 685, aby dzieci mogły uczyć się, bawić i rozwijać w ogrzanych pomieszczeniach!

Salezjanie w Odessie prowadzą działania edukacyjno-wychowawcze, docierają do dużej grupy ubogich i potrzebujących. Staraj się pomagać dzieciom i młodzieży, szczególnie zaniedbanym. Problemy z pracą i nałogi rodziców odbijają się negatywnie na zdrowiu psychicznym i emocjonalnym dzieci. Misjonarze zapewniają podopiecznym zajęcia pozalekcyjne, podczas których mogą odpocząć i rozwijać zainteresowania. Wśród zajęć do wyboru jest m.in. taniec, muzyka, komputery i sport. Dodatkowo prowadzone są zajęcia dla najmłodszych od 6 lat. Udział jest bezpłatny. Współpracuje z nimi nauczyciel, który realizuje program edukacyjno-ewangelizacyjny.

Salezjanie prowadzą też dom studencki im. Tadeusza Hoppego. Powstał on we wrześniu 2006 roku i może pomieścić 16 osób. Obecnie mieszkają tam studenci do 23 roku życia, uczący się na uniwersytetach w Odessie. Uczniowie to zazwyczaj chłopcy z rodzin ubogich i o średnich dochodach. Bez pomocy misjonarzy wielu młodych nie mogłoby podjąć nauki i ukończyć studiów.

Te wszystkie działania pomocowe, opłaty za materiały, zajęcia, rachunki za prąd czy wodę, remonty i naprawy pochłaniają znaczną część budżetu, którym dysponują salezjanie. Poszukują oni sponsorów i darczyńców, bo nie chcą, aby ubogie i zaniedbane dzieci pozostały bez opieki. Zimy na Ukrainie są bardzo srogie, więc pomieszczenia trzeba ogrzać. Misjonarzom jest coraz ciężej zdobyć fundusze na wszystkie działania.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 685!

Za projekt odpowiada ks. Andrzej Borkowski SDB