57272 zł
cel 56000 zł

335
wspierających

Dofinansowanie do budowy klas oraz domu sióstr salezjanek

Salezjanki z Ela Nguema, misji znajdującej się na peryferiach Malabo w Gwinei Równikowej prowadzą  przedszkole, szkołę podstawową, liceum, oratorium, Centrum Młodzieżowe oraz organizują kursy zawodowe. Brakuje pomieszczeń do nauki dla dzieci, personelu oraz sióstr salezjanek. Dołącz do akcji i wspólnie z nami pomóż w budowie nowych pomieszczeń domu sióstr salezjanek z Ela Nguema.

Wspólnota sióstr salezjanek w Ela Nguema jest drugą co do wielkości misją kraju. Znajduje się w peryferyjnej dzielnicy Malabo, około 3 km od centrum miasta. Misja oprócz kształcenia najmłodszych prowadzi kursy dla młodzieży oraz dorosłych z zakresu pielęgniarstwa, administracji, księgowości oraz przygotowuje do zawodu sekretarki.

Ponad 40 lat temu dzielnica Ela-Nguema nie była jeszcze tak rozwinięta i zaludniona jak dziś. Początkowo działania misjonarek skierowane były tylko na najmłodszych. Jednak od kilku lat dzielnica i peryferia Malabo znacznie się rozrosły, wzrosła liczba mieszkańców, w tym dzieci. Rodziny tych dzieci, są świadome głównego celu charyzmatu salezjańskiego i chętnie posyłają swoje dzieci do szkoły salezjańskiej.

Misją Córek Maryi Wspomożycielki jest zapewnienie wysokiej jakości wychowania najbardziej potrzebującym, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodzieży. Salezjanki chcą oferować nie tylko umiejętności zawodowe, ale także profesjonalizm i wartości, które są niezbędne do pracy i ogólnie do życia w społeczeństwie. Misją salezjanek jest szkolenie przyszłych pracowników, ale także odpowiedzialnych obywateli.

W ciągu ostatnich 25 lat budynki na misji uległy zniszczeniu. Dodatkowo ogromne zainteresowanie nauką w szkołach sióstr salezjanek, oraz kursami, które są organizowane na misji sprawiły, że zaczęło brakować pomieszczeń. Brakuje również pomieszczeń mieszkalnych dla sióstr oraz nauczycieli, którzy dojeżdżają niekiedy z odległych miejscowości.

Salezjankom zależy, aby docelowo na misji powstał dodatkowy kompleks budynków dwupiętrowych, w którym będą się mieściły pomieszczenia dla wspólnoty sióstr salezjanek, pokoje gościnne dla odwiedzających, pomieszczenia mieszkalne dla nauczycieli dojeżdżających z odległych miejsc w kraju, nowe klasy dla uczniów szkoły podstawowej oraz liceum, warsztaty do zajęć oraz kursów dla młodzieży i dorosłych, kaplica, biura administracyjne, pracownia komputerowa oraz pralnia.

Cały projekt wymaga czasu oraz dużych nakładów finansowych. Salezjanek nie stać by samodzielnie sfinansować tak dużą inwestycję. Wspólnie z nami możesz pomóc w realizacji projektu. Wspieraj z nami Projekt 710!

Za projekt odpowiada Mlle Elvie AVOME-koordynator projektów