25810 zł
cel 24080 zł

217
wspierających

Zakup sprzętu elektronicznego dla Katolickiej szkoły im. Jana Pawła II
w Kijowie

 

W Kijowie powstaje pierwsza katolicka szkoła podstawowa. Dołącz do akcji i pomóż wyposażyć ją w niezbędny sprzęt komputerowy i biurka.

We wrześniu siostry salezjanki chcą otworzyć szkołę, a dokładnie na początek planują uruchomić dwie klasy. Już teraz prowadzą nabór i organizują dla chętnych zajęcia dodatkowe. W Kijowie funkcjonuje wiele szkół prywatnych, ale są one dostępne tylko dla bogatych. Brakuje placówek edukacyjnych o wysokim poziomie nauczania, które byłyby dostępne dla wszystkich. Siostry też chcą zadbać o wychowanie i zapewnić dzieciom kompleksowy rozwój. Nowo powstała katolicka szkoła im. św. Jana Pawła II będzie oferowała uczniom wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich, jednak nabór prowadzony będzie niezależnie od wyznania i religii. Siostry szczególną uwagę zwrócą na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Misjonarki rozpoczną od otwarcia dwóch klas i etapami rozszerzą działalność. Oprócz szkoły planują w przyszłości prowadzić oratorium. W ramach wspierania działań sióstr uruchomiliśmy też Projekt 647 (misjesalezjanie.pl/projekt-647-wsparcie-finansowe-w-zakupie-materialow-dydaktycznych/). Zbieramy środki na zakup podręczników i materiałów dydaktyczne dla uczniów, a także na opłacenie rachunków.

Siostry salezjanki z Ukrainy pracują w dwóch miastach, we Lwowie i w Odessie. W sierpniu 2020 roku podjęły decyzję o utworzeniu i poprowadzeniu pierwszej katolickiej szkoły w Kijowie. Prace remontowe budynku nowo powstałej szkoły są w trakcie realizacji. Budynek jest prawie ukończony i coraz bardziej przypomina szkołę. Siostry wciąż poszukują środków na dokończenie i uruchomienie placówki, bo nie mogą liczyć na pomoc państwa. Chcemy pomóc w zakupie komputerów, drukarek, projektora, sensorycznej tablicy interaktywnej oraz biurek. Obecnie są to narzędzia niezbędne do nauki w szkole. Każdy z nas może dołącz do akcji. Wspólnie z nami wspieraj Projekt 661!
Za projekt odpowiada siostra Anna Zainchkovska FMA