100 zł
cel 51072 zł

1
wspierających

Wymiana okien w Centrum Młodzieżowym w Callao w Peru

Polski misjonarz, ksiądz Piotr Dąbrowski, dyrektor oratorium ma w planach dostosowanie pomieszczeń oratoryjnych do potrzeb dzieci i młodzieży. Projekt 655 zakłada wymianę wszystkich okien zewnętrznych w oratorium w Callao prowadzonym przez salezjanów.
Peru jest jednym z krajów o bardzo niskim poziomie wykształcenia. Włączając się w Projekt 655 pomagasz dzieciom oraz potrzebującym z Callao patrzeć z optymizmem w przyszłość. Wykształcenie i formowanie podopiecznych oratorium salezjańskiego w wartościach chrześcijańskich pomogą zmienić sytuację społeczną. Placówka służy codziennie setkom dzieci, młodzieży oraz miejscowej ludności jako miejsce spotkań, formacji i nadziei
Oratorium prowadzone przez salezjanów zostało wybudowane w latach 50 XX wieku. Dotychczas dzięki pomocy Darczyńców udało się wyremontować część pomieszczeń, w tym sal, gdzie dzieci i młodzież mogą w spokoju odrobić lekcję oraz rozwijać swoje pasje muzyczne i sportowe. Okna budynku zostały przed laty wykonane z materiałów bardzo słabej jakości. Obecne normy Peruwiańskiego Ministerstwa Obrony Cywilnej wymagają montaż okien o parametrach antysejsmicznych, ponieważ Peru jest krajem narażonym na trzęsienia ziemi. Możliwości finansowe misjonarzy są ograniczone. Nie mogą liczyć na pomoc rządową. Wspólnie z nami możesz wesprzeć działania misjonarzy z Callao. Dołącz do akcji wspierając Projekt 655!

Za projekt odpowiada ksiądz Piotr Dąbrowski SDB