56137 zł
cel 56000 zł

257
wspierających

Hodowla królików oraz drobiu na misji w Thornpark w Zambii

Siostry, aby mieć dodatkowe środki na utrzymanie misji  i udzielanie pomocy mieszkańcom Thornpark, chcą otworzyć hodowlę królików i drobiu. W ostatnim czasie skupiły się na pomocy doraźnej, dlatego zaczęło brakować środków na prowadzone całego dzieła. Potrzeba środków na bieżącą działalność szkoły, a także na realizację pomysłu otwarcia farmy. Chcemy pomóc siostrom w ich pracy i realizacji planów. W ramach Projektu 653 wesprzemy  potrzeby szkoły i kupimy materiały potrzebne do rozpoczęcia hodowli zwierząt.

W czasie pandemii i przez wprowadzane obostrzenia ludzie stracili pracę, zwracają się o pomoc do misjonarek, a te jak tylko mogą, pomagają mieszkańcom. Misjonarki nie poddały się i poszukiwały możliwości utrzymania misji i wspierania potrzebujących. Dzięki farmie będą mogły pozyskiwać dodatkowe fundusze i w pewnym stopniu będą miały stały dostęp do żywności. Farma będzie powstawała od podstaw. Salezjanki starają się zebrać pieniądze na budowę i rozpoczęcie hodowli z różnych źródeł, bo cała inwestycja przekracza możliwości finansowe misjonarek.

Za zebrane środki na Projekt 563 pomożemy w modernizacji szkoły, wyposażymy laboratorium naukowe, wybudujemy kuchnię, zorganizujemy zajęcia i zapewnimy potrzebne konserwacje. W ramach wsparcia hodowli kupimy niezbędną infrastrukturę i opłacimy koszty budowy farmy. 

Thornpark to jedna z najbiedniejszych dzielnic Lusaki, stolicy Zambii. Mieszkańcy żyją tutaj z dnia na dzień, mieszkają w bardzo skromnych domach i każdego dnia starają się zdobyć coś do jedzenia. Siostry salezjanki prowadzą tu oratorium, szkołę podstawową i liceum. Dla młodzieży i dorosłych organizują kursy zawodowe, dzieciom zapewniają zajęcia wyrównawcze. Chcą zapewnić ludziom lepsze możliwości zdobycia pracy. Możemy ich wspierać w działaniach i zapewnić wsparcie duchowe oraz materialne. Dołącz do nas i wspieraj Projekt 653!

Za projekt odpowiada siostra Ireen Kapisha FMA

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Drodzy Dobrodzieje,

Kieruje do Was słowa podziękowania za pomoc w realizacji Projektu 653-Hodowla królików oraz drobiu na misji w Thornpark w Zambii. W listopadzie 2021 roku złożyliśmy wniosek o wsparcie do Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego z nadzieją, że uda się pozyskać niezbędne fundusze. Odpowiedź przyszła szybko i rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na ten cel. Remont infrastruktury w szkole oraz budowa fermy drobiowej miały na celu poprawę jakości nauki w szkole oraz przede wszystkim zapewnić wyżywienie na stałe dla naszych podopiecznych. Wszystkie działania jakie zostały zaplanowane zostały zrealizowane.

Pragnę w tym miejscu złożyć najszczersze podziękowanie w imieniu swoim jak i całej wspólnoty misyjnej za nieustające wsparcie, które nam udzieliliście drodzy Dobrodzieje. Wierzę, że nasza współpraca nie skończy się na tym jednym projekcie i w przyszłości będziemy mogli dalej rozbudowywać misję i wspierać najbardziej potrzebujących.

Raz jeszcze serdeczne Bóg zapłać.

Siostra Kapisha Chongo Ireen

Dyrektor szkoły