43335 zł
cel 43120 zł

747
wspierających

Pomoc i wsparcie dla ubogiej młodzieży z oratorium i placówki misyjnej prowadzonej przez siostry salezjanki w Kokopo w Papui Nowej Gwinei

Chcemy pomóc sześciu zdolnym i najbardziej potrzebującym studentkom, żeby mogły kontynuować studia. Dziewczęta pochodzą w ubogich rodzin. Zdały egzaminy i uzyskały pozwolenie na kontynuowanie nauki, ale muszą uiścić czesne. Państwo opłaca jedynie naukę w szkołach podstawowych.  W ramach Projektu 645 chcemy zapewnić sześć stypendiów.

Siostry salezjanki prowadzą w Kokopo oratorium. Opiekują się biednymi dziećmi i młodzieżą, dbają o ich rozwój. Wiedzą, że wiele rodzin żyje w bardzo skromnych warunkach, dlatego starają się pomagać w zdobyciu przez dzieci i młodzież edukacji. Za zebrane pieniądze opłacą sześciu studentkom czesne, zapewnią materiały do nauki, wyżywienie, zakwaterowanie i transport. Uzyskana pomoc jest dla dziewcząt jedyną szansą na ukończenie studiów, zdobycie zawodu i w przyszłości dobrej pracy. Dla młodszych wychowanków to motywacja do nauki, bo przekonają się, że brak pieniędzy nie przekreśli ich nadziei na studia. Bez naszej pomocy nie uda się osiągnąć tych celów.

Wyspa Nowa Brytania Wschodnia jest wschodnią prowincją Papui-Nowej Gwinei. Ośrodkiem administracyjnym tej części jest Kokopo. Od 2017 roku salezjanki prowadzą przy parafii oratorium. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez misjonarki mają na celu ukształtować dzieci i młodzież, jako dobrych obywateli oraz oderwać je od zagrożeń.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami daj możliwość ukończenia studiów ubogiej młodzieży. Wspieraj Projekt 645!

Za projekt odpowiada siostra Maria Pamela Vecina FMA