21226 zł
cel 20454 zł

53
wspierających

Zakup instrumentów muzycznych dla dzieci z oratorium salezjańskiego

Misjonarze w Sarh pomagają ubogim, troszczą się szczególnie o dzieci i młodzież, o których nikt nie dba. W dzielnicy, w której pracują, prowadzą parafię, oratorium, szkołę podstawową i gimnazjum. Swoim podopiecznym zapewniają edukację i starają się zapewnić im możliwość rozwoju. Chcą w ramach okrywania i wspierania talentów poprowadzić warsztaty muzyczne oraz założyć grupę muzyczną. Wspieraj Projekt 639!

Wiele dzieci i młodzieży w Sarh przez brak środków lub nieodpowiedzialność rodziców, nie chodzi do szkoły. U salezjanów znajdują motywację i konkretną pomoc, mogą zdobywać wiedzę oraz dążyć do lepszej przyszłości. Dlatego działa szkoła salezjańska, oferująca nie tylko wykształcenie, ale również wychowanie i ewangelizację oraz zajęcia pozalekcyjne. Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży są dla nich odskocznią od codziennej, szarej rzeczywistości. Dołączając do akcji, wspierasz dzieci z Sarh.

Czad jest w ogromnej większości krajem rolniczym. Większość ludzi zajmuje się rolnictwem, rybołówstwem, myślistwem i hodowlą zwierząt. Dużym problemem wśród mężczyzn jest alkoholizm, przez co zaniedbują oni wychowanie swoich dzieci. Misja Ks. Bosko w Czadzie, podobnie jak we wszystkich innych miejscach jest częścią integralnej promocji młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem najuboższych i najbardziej potrzebujących. Salezjanie uruchamiają wiele zajęć pozalekcyjnych, aby wypełnić czas wolny dzieciom i młodzieży. Misjonarze chcą założyć zespół muzyczny dla dzieci i młodzieży, aby dać im wiarę i nadzieję oraz pokazać, że każdy z nich ma jakiś ukryty talent. Obecnie w tej parafii brakuje nawet sprzętu nagłaśniającego.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 639!

Za projekt odpowiada ksiądz Florin Papin SDB