50374 zł
cel 49952 zł

564
wspierających

Formacja liderów salezjańskich

Nikt tak dobrze nie zrozumie młodych, jak oni sami! Wspieraj liderów i animatorów salezjańskich w rozwoju osobistym i duchowym. Pomóż w  organizacji spotkań i forum dla 150 uczestników.

Salezjanie i salezjanki pomagają przede wszystkim dzieciom oraz młodzieży. Od początku działalności włączali w swoją pracę młodych ludzi, który wcześniej przeszli formację salezjańską. Podobnie w krajach afrykańskich misjonarze starają się angażować podopiecznych do działań i wspierania rówieśników. Zachęcają, aby dobro, które sami otrzymali, potem przekazywali dalej. W ramach wsparcia liderów salezjańskich chcemy pomóc w organizacji spotkań przygotowawczych i głównego forum młodzieżowego, które ma odbyć się w sierpniu 2021 roku. W formacji uczestniczyć będzie młodzież między innymi z Zambii, Malawi, Zimbabwe, Namibii, Lesotho

Celem formacji jest pogłębienie relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, uwrażliwieniem go na potrzeby innych. W Afryce sytuacja dzieci i młodzieży jest trudna. Słaby dostęp do edukacji, wyzysk, brak zainteresowania rodziców lub opiekunów, choroby i nałogi w rodzinach. Dzieci narażone są na znęcanie psychiczne, fizyczne i seksualne, wysyłane są do dorywczych prac, np. ulicznej sprzedaży. Wpadają w coraz gorsze środowisko, wąchają klej, łamią prawo. Dlatego tak ważne jest, aby młodzi angażowali się w działania placówek misyjnych i pomagali swoim rówieśnikom. Trzeba stworzyć im możliwości rozwoju osobistego, aby mogli działać na rzecz lokalnego środowiska.

W ramach Projektu 631 pokryjemy część kosztów spotkań i sierpniowego Salezjańskiego Forum Ruchu Młodzieżowego. Potrzebujemy środków na transport, wyżywienie i noclegi, a także przygotowanie i wydruk materiałów edukacyjnych. Wspieraj projekt i rozwój młodych ludzi!

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Chris Kunda SDB

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Drodzy Darczyńcy,

Przesyłam do Was najserdeczniejsze pozdrowienia. Chciałbym na wstępie wyrazić moją ogromna wdzięczność za Waszą pomoc, jaką skierowaliście do nas w ramach Projektu 631.

W ramach wsparcia liderów salezjańskich zorganizowaliśmy spotkanie dla młodzieży oraz liderów salezjańskich. Udało się nam zaprosić i wesprzeć młodzież z Zambii, Malawi, Zimbabwe, Namibii oraz Lesotho.

Celem  spotkania formacyjnego było pogłębienie relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, uwrażliwieniem go na potrzeby innych, oraz poznanie nowych metod wsparcia dla zagrożonych, młodych ludzi z Afryki.

W Afryce sytuacja dzieci i młodzieży jest niekiedy bardzo trudna. Słaby dostęp do edukacji, brak zainteresowania rodziców, choroby i nałogi w rodzinach często prowadzą nieletnich do tego, że sięgają po różne używki, popadają w konflikt z prawem. Tym bardziej tak ważne jest, aby młodzi angażowali się w działania placówek misyjnych i pomagali swoim rówieśnikom. Trzeba stworzyć im możliwości rozwoju osobistego, aby mogli działać na rzecz lokalnego środowiska.

Niestety z powodu wybuchu pandemii a później braku części funduszy, spotkanie mogło się odbyć w innym terminie, jednak finalnie udało się je zorganizować.

W ramach Projektu 631 zostały pokryte koszty spotkań  Salezjańskiego Forum Ruchu Młodzieżowego,  w tym pieniądze transport, wyżywienie i noclegi, a także przygotowanie i wydruk materiałów edukacyjnych.

Raz jeszcze serdecznie chciałbym Wam drodzy Przyjaciele misji podziękować za Wasze otwarte serca, chęć niesienia wsparcia. Zapewniam Was o naszej modlitwie.

Serdeczne Bóg zapłać.

 

Ksiądz Chris Kunda SDB