50374 zł
cel 49952 zł

564
wspierających

Formacja liderów salezjańskich

Nikt tak dobrze nie zrozumie młodych, jak oni sami! Wspieraj liderów i animatorów salezjańskich w rozwoju osobistym i duchowym. Pomóż w  organizacji spotkań i forum dla 150 uczestników.

Salezjanie i salezjanki pomagają przede wszystkim dzieciom oraz młodzieży. Od początku działalności włączali w swoją pracę młodych ludzi, który wcześniej przeszli formację salezjańską. Podobnie w krajach afrykańskich misjonarze starają się angażować podopiecznych do działań i wspierania rówieśników. Zachęcają, aby dobro, które sami otrzymali, potem przekazywali dalej. W ramach wsparcia liderów salezjańskich chcemy pomóc w organizacji spotkań przygotowawczych i głównego forum młodzieżowego, które ma odbyć się w sierpniu 2021 roku. W formacji uczestniczyć będzie młodzież między innymi z Zambii, Malawi, Zimbabwe, Namibii, Lesotho

Celem formacji jest pogłębienie relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, uwrażliwieniem go na potrzeby innych. W Afryce sytuacja dzieci i młodzieży jest trudna. Słaby dostęp do edukacji, wyzysk, brak zainteresowania rodziców lub opiekunów, choroby i nałogi w rodzinach. Dzieci narażone są na znęcanie psychiczne, fizyczne i seksualne, wysyłane są do dorywczych prac, np. ulicznej sprzedaży. Wpadają w coraz gorsze środowisko, wąchają klej, łamią prawo. Dlatego tak ważne jest, aby młodzi angażowali się w działania placówek misyjnych i pomagali swoim rówieśnikom. Trzeba stworzyć im możliwości rozwoju osobistego, aby mogli działać na rzecz lokalnego środowiska.

W ramach Projektu 631 pokryjemy część kosztów spotkań i sierpniowego Salezjańskiego Forum Ruchu Młodzieżowego. Potrzebujemy środków na transport, wyżywienie i noclegi, a także przygotowanie i wydruk materiałów edukacyjnych. Wspieraj projekt i rozwój młodych ludzi!

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Chris Kunda SDB