50667 zł
cel 37349 zł

193
wspierających

Zakup jedzenia oraz środków ochrony dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gubrye w Etiopii

Pandemia koronawirusa i wprowadzone obostrzenia spowodowały, że ludzie pozostali bez jedzenia, pracy, środków do życia i lekarstw. W Etiopii ucierpiało wiele rodzin. Chcemy pomóc mieszkańcom Gubrye. Zapewnijmy jedzenie i środki ochronne dla 500 rodzin.

Mieszkańcy Gubrye są bardzo ubodzy i od lat borykają się z wieloma problemami. Wiele osób pracuje w rolnictwie, jednak zbiory bywają mało urodzajne. Spowodowane jest to klimatem i powracającymi okresami suszami. Rodzice nie są wstanie zapewnić jedzenia dla siebie i swoich dzieci. W ramach Projektu 623 chcemy zagwarantować co najmniej jeden zdrowy i odżywczy posiłek dziennie dla najbardziej potrzebujących.

W ramach Projektu 623 pomożemy 500 rodzinom,  głównie z obszarów wiejskich. Za zebrane środki pieniężne zakupimy m.in. zboże, rośliny strączkowe, olej, mydło, płyny do dezynfekcji. Bez Waszej pomocy to się nie uda.

Placówka misyjna w Gubrye prowadzona jest przez siostry salezjanki. Ewangelizacja i edukacja są głównymi obszarami ich działań. Pomagają przede wszystkim dzieciom, młodzieży i kobietom, które są skrajnie ubogie oraz żyją na marginesie społecznym. Praca tam wymaga wiele poświęceń i cierpliwości. Największym problemem jest brak środków finansowych, aby pomagać najbardziej potrzebującym. Niestety w całej Etiopii ubóstwo jest wszechobecne, pieniędzy brakuje niemal na wszystko. Sytuację tę spotęgowała pandemia koronawirusa i wprowadzone obostrzenia. Pierwszy przypadek koronawirusa w Etiopii odnotowano 13 marca 2020 roku. Sytuacja szybko zmienia się, a pandemia silnie wpływa na gospodarkę kraju. Brakuje jedzenia, pożywienia i środków do dezynfekcji oraz higieny. Kryzys dotknął najbardziej sieroty i osoby niepełnosprawne.

Wspólnie możemy pomóc misjonarkom w realizacji ich działań. Zapewnij jedzenie i środki ochronne dla 500 rodzin. Wspieraj Projekt 623!

Za projekt odpowiada siostra Rosaria Asandri FMA

 

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Drodzy Dobrodzieje i Przyjaciele,

Pragnę podziękować Wam wszystkim za szczodrość i pomoc w realizacji Projektu 623. Dzięki każdemu z Was udało się pomóc 500 rodzinom bardzo biednym. Za zebrane pieniądze mogliśmy zakupić mąkę, makaron, olej, mydło oraz środki do dezynfekcji. Rodziny były bardzo szczęśliwe i modliły się za Was i Twoją rodzinę. Modlimy się za Was, doceniamy Waszą cierpliwość i hojność, prosimy o dalsze wsparcie i pomoc, ponieważ dookoła jest wciąż wiele osób będących w potrzebie.

Niech Bóg błogosławi Wam wszystkim.

siostra Rosaria Assandri FMA