20409 zł
cel 19891 zł

135
wspierających

Zakup i montaż paneli słonecznych do placówki misyjnej w Sarh w Czadzie

Przez częsty brak prądu na placówce misyjnej w Sarh nie można regularnie organizować zajęć dla młodzieży. Już koło godziny 18 zapada zmrok, a brak elektryczności zmusza salezjanów do odwoływania lekcji, warsztatów i spotkań. Załóżmy tam panele fotowoltaiczne. Wspieraj Projekt 622!

Panele fotowoltaiczne zapewnią stały dostęp do prądu, co umożliwi prowadzenie zajęć bez względu na przerwy w dostawie. Młodzież będzie mogła regularnie uczestniczyć w spotkaniach, uczyć się i spędzać razem bezpiecznie czas. Często w momencie braku prądu placówka jest napadana i rabowana.

Misjonarze w Sarh prowadzą parafię, oratorium, szkołę podstawową i gimnazjum. Dzielnice, gdzie pracują, zamieszkują ludzie biedni i niewykształceni. Wiele dzieci i młodzieży ze względu na brak środków lub nieodpowiedzialność rodziców, nie chodzi do szkoły. U salezjanów znajdują motywację i konkretną pomoc, mogą zdobywać wiedzę oraz dążyć do lepszej przyszłości. Dlatego działa szkoła salezjańska, oferująca nie tylko wykształcenie, ale również wychowanie i ewangelizację. Obecność salezjanów jest realną odpowiedzią na potrzeby miejscowej ludności.

Niestety ciągłe braki w dostawie prądu uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie placówki. Panele fotowoltaiczne zapewnią co ważne oświetlenie podczas wieczornych zajęć. Wyznaczony elektryk będzie comiesięcznie dokonywał przeglądu całości systemu.

Czad jest w ogromnej większości krajem rolniczym. Większość ludzi zajmuje się rolnictwem, rybołówstwem, myślistwem i hodowlą zwierząt. Dużym problemem wśród mężczyzn jest alkoholizm, przez co zaniedbują oni wychowanie swoich dzieci. Misja Ks. Bosko w Czadzie, podobnie jak we wszystkich innych miejscach jest częścią integralnej promocji młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem najuboższych i najbardziej potrzebujących.

Wspólnie możemy pomóc w realizacji projektu. Dołącz do akcji i  wspieraj Projekt 622!

Za projekt odpowiada ks. Florent Papin SDB