27050 zł
cel 26914 zł

78
wspierających

 Przystosowanie sal wykładowych na Papieskim Wydziale Nauk o Wychowaniu do nauki zdalnej.

 

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko gospodarkę, lecz także edukację na całym świecie. Chcemy pomóc studentom, którzy chcieli podjąć naukę w tym roku. Otwarcie granic między narodami nie będzie szybkie, a nowi studenci nie będą mogli uzyskać wizy lub zezwolenia na pobyt, aby przybyć do Włoch na studia. Poprzez realizacje Projektu 615 chcemy wesprzeć siostry salezjanki z Papieskiego Wydziału Nauk o Wychowaniu, w zakupie odpowiedniego sprzętu, dającego możliwość nauki zdalnej dla studentów z całego świata.

Międzynarodowy Wydział Nauk o Wychowaniu w Rzymie przygotowuje na najwyższym poziomie przyszłych psychologów, pedagogów i katechetów. Priorytetem jest promocja młodych kobiet, które bardzo często są dyskryminowane, szczególnie w krajach Globalnego Południa. Dlatego na ten cel przeznaczane są najlepsze zasoby na poziomie akademickim na szkolenie specjalistów w dziedzinie edukacji. Studenci pochodzą z różnych krajów, a poprzez naukę mogą zostać nauczycielami nowych pokoleń w swoich środowiskach.

Niestety, od kilku miesięcy uczelnia jest zamknięta, a studenci nie mają możliwości nauki. Niezbędne jest wyposażenie niektórych auli wykładowych w odpowiednią infrastrukturę, aby prowadzić innowacyjne i wysokiej jakości kształcenie na odległość, które może dotrzeć do każdego. Za zebrane pieniądze zakupimy: kamery internetowe PTZ, miksery audio, komputery, okablowanie.

Papieski Wydział Nauk o Wychowaniu Auxilium jest międzynarodową wspólnotą akademicką, położoną na peryferiach Rzymu. Dociera ze swoją ofertą do studentów świeckich, jak również osób duchownych z wielu zakątków świata. Jest zarządzany przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki i jest jedynym Papieskim Wydziałem we Włoszech prowadzonym wyłącznie przez kobiety.

Wspólnie możemy pomóc w realizacji projektu, dołącz d akcji i razem z nami wspieraj Projekt 615.

Za projekt odpowiada siostra Katarzyna Szczodrak FMA