27050 zł
cel 26914 zł

78
wspierających

 Przystosowanie sal wykładowych na Papieskim Wydziale Nauk o Wychowaniu do nauki zdalnej.

 

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko gospodarkę, lecz także edukację na całym świecie. Chcemy pomóc studentom, którzy chcieli podjąć naukę w tym roku. Otwarcie granic między narodami nie będzie szybkie, a nowi studenci nie będą mogli uzyskać wizy lub zezwolenia na pobyt, aby przybyć do Włoch na studia. Poprzez realizacje Projektu 615 chcemy wesprzeć siostry salezjanki z Papieskiego Wydziału Nauk o Wychowaniu, w zakupie odpowiedniego sprzętu, dającego możliwość nauki zdalnej dla studentów z całego świata.

Międzynarodowy Wydział Nauk o Wychowaniu w Rzymie przygotowuje na najwyższym poziomie przyszłych psychologów, pedagogów i katechetów. Priorytetem jest promocja młodych kobiet, które bardzo często są dyskryminowane, szczególnie w krajach Globalnego Południa. Dlatego na ten cel przeznaczane są najlepsze zasoby na poziomie akademickim na szkolenie specjalistów w dziedzinie edukacji. Studenci pochodzą z różnych krajów, a poprzez naukę mogą zostać nauczycielami nowych pokoleń w swoich środowiskach.

Niestety, od kilku miesięcy uczelnia jest zamknięta, a studenci nie mają możliwości nauki. Niezbędne jest wyposażenie niektórych auli wykładowych w odpowiednią infrastrukturę, aby prowadzić innowacyjne i wysokiej jakości kształcenie na odległość, które może dotrzeć do każdego. Za zebrane pieniądze zakupimy: kamery internetowe PTZ, miksery audio, komputery, okablowanie.

Papieski Wydział Nauk o Wychowaniu Auxilium jest międzynarodową wspólnotą akademicką, położoną na peryferiach Rzymu. Dociera ze swoją ofertą do studentów świeckich, jak również osób duchownych z wielu zakątków świata. Jest zarządzany przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki i jest jedynym Papieskim Wydziałem we Włoszech prowadzonym wyłącznie przez kobiety.

Wspólnie możemy pomóc w realizacji projektu, dołącz d akcji i razem z nami wspieraj Projekt 615.

Za projekt odpowiada siostra Katarzyna Szczodrak FMA

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Pandemia Covid-19 dotknęła nie tylko naszych bliskich i gospodarkę, zaatakowała również edukację na całym świecie. Tylko dzięki edukacji w systemie zdalnym uczniowie i nauczyciele mogli kontynuować naukę.

Choć rozwój i skutki wirusa cały czas są nieprzewidywalne, nasz Międzynarodowy Wydział Nauk o Wychowaniu Auxilium może z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dzięki pomocy Darczyńców oraz Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie udało się nam przygotować 2 aule wykładowe, w których codziennie prowadzone są zajęcia w systemie mieszanym tzn. z częścią studentów obecnych w auli z zachowaniem oczywiście odpowiedniego dystansu fizycznego i z drugą częścią połączoną online. System ten daje też możliwość nagrywania wykładów na potrzeby nauczania asynchronicznego, co pozwala studentom na odtworzenie wykładów w późniejszym czasie. Służy to przede wszystkim tym, którzy ze względu na różnice czasowe nie mogą uczestniczyć w wykładach w czasie rzeczywistym. Dzięki wirtualnemu mostowi, który udało nam się zbudować przy pomocy Was drodzy Dobrodzieje, w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 część studentów, którzy ze względu na zamknięte granice nie mogli przybyć do Rzymu mogło rozpocząć studia. Obecnie większość z nich jest już w Rzymie, ale nauka w systemie zdalnym jest kontynuowana i jak się wydaje potrwa to jeszcze dość długo. Mamy nadzieję, że w którymś momencie nastąpi koniec pandemii i będziemy mogli wrócić do normalności. Czego wszyscy sobie życzymy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w zdalnym nauczaniu oraz posiadając aule do tego przystosowane będziemy mogły w przyszłości poszerzyć naszą ofertę o kursy w systemie online.

Jesteśmy szczęśliwe, że udało nam się dotrzeć z naszą ofertą edukacyjną do wielu młodych ludzi zapewniając im możliwość studiów akademickich na wysokim poziomie.

Z całego serca dziękujemy Wam drodzy Dobrodzieje za pomoc w pozyskaniu potrzebnych środków. Wszystkim Darczyńcom mówimy Bóg zapłać. Nasz dług wdzięczności spłacamy naszą codzienną modlitwą. Niech Bóg Wam błogosławi.

siostra Katarzyna Szczodrak FMA