82879 zł
cel 71904 zł

518
wspierających

Zakup ławek i krzeseł do szkoły w Luandzie w Angoli

W 2002 roku w Angoli zakończyła się trwająca 30 lat wojna domowa, której skutki są widoczne do tej pory. Kraj ten liczy 20 milionów mieszkańców, z czego 2/3 żyje poniżej progu ubóstwa, a 1/3 osób dorosłych to analfabeci. Wiele dzieci nie chodzi do szkoły, wiele kończy edukację na 4 klasie szkoły podstawowej. Panuje wszechobecna bieda, brakuje wsparcia dla szkół, w tym dobrego zaplecza do nauki. Dołącz do akcji i wspólnie z nami pomóż w zakupie nowych ławek i krzeseł dla dzieci ze szkoły podstawowej w Luandzie.

Siostry Salezjanki są obecne w Angoli od 30 lat. Aktualnie na całej misji jest 7 placówek, w skład kt   órych wchodzą przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe oraz średnie. Projekt 506 dotyczy placówki w miejscowości Luanda. W szkole podstawowej oraz w świetlicy przyszkolnej brakuje do nauki oraz krzeseł, których nie opłaca się już naprawiać, ponieważ koszty napraw przewyższają ich wartość. Wspólnie możemy pomóc w polepszeniu komfortu nauki dzieci ze szkoły w Luandzie. Za zebrane pieniądze zakupimy 100 stołów do szkoły oraz 150 krzeseł do świetlicy.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 604!

 

Odpowiedzialna za projekt jest s. Maria Domalewska FMA