82879 zł
cel 71904 zł

518
wspierających

Zakup ławek i krzeseł do szkoły w Luandzie w Angoli

W 2002 roku w Angoli zakończyła się trwająca 30 lat wojna domowa, której skutki są widoczne do tej pory. Kraj ten liczy 20 milionów mieszkańców, z czego 2/3 żyje poniżej progu ubóstwa, a 1/3 osób dorosłych to analfabeci. Wiele dzieci nie chodzi do szkoły, wiele kończy edukację na 4 klasie szkoły podstawowej. Panuje wszechobecna bieda, brakuje wsparcia dla szkół, w tym dobrego zaplecza do nauki. Dołącz do akcji i wspólnie z nami pomóż w zakupie nowych ławek i krzeseł dla dzieci ze szkoły podstawowej w Luandzie.

Siostry Salezjanki są obecne w Angoli od 30 lat. Aktualnie na całej misji jest 7 placówek, w skład kt   órych wchodzą przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe oraz średnie. Projekt 506 dotyczy placówki w miejscowości Luanda. W szkole podstawowej oraz w świetlicy przyszkolnej brakuje do nauki oraz krzeseł, których nie opłaca się już naprawiać, ponieważ koszty napraw przewyższają ich wartość. Wspólnie możemy pomóc w polepszeniu komfortu nauki dzieci ze szkoły w Luandzie. Za zebrane pieniądze zakupimy 100 stołów do szkoły oraz 150 krzeseł do świetlicy.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 604!

 

Odpowiedzialna za projekt jest s. Maria Domalewska FMA

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Drodzy Darczyńcy.

My uczniowie, nauczyciele i cała wspólnota wychowawcza serdecznie dziękujemy za pozytywną odpowiedź na naszą prośbę . Nasza szkoła pod wezwaniem Marii Mazzarello obrała sobie jako motto jej powiedzenie : Facamoc o  bem enquanto e tempo – “Róbmy dobrze dopóki mamy czas” I to zdanie mamy wydrukowane na naszych mundurkach.  Na co dzień w naszych zajęciach szkolnych i w domu staramy się praktykować małe uczynki dobroci względem innych. Za każdy tez dobry uczynek  jesteśmy wdzięczni i uczymy się dziękować. Wasza ofiara na cele naszej szkoły to nie mały, ale olbrzymi dobry uczynek, za który serdecznie dziękujemy. Nasza szkoła liczy około 600 uczniów.

Naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie w Waszych intencjach i mówimy wielkie Bóg zapłać, prosząc o błogosławieństwo i zdrowie dla naszych darczyńców.

W imieniu wspólnoty wychowawczej

s. Maria Domalewska FMA