72799 zł
cel 71904 zł

859
wspierających

Budowa boiska sportowego, ogrodzenia oraz organizacja imprez sportowych w Smorgoniu

 

Misjonarze ze Smorgonia na Białorusi prowadzą parafię oraz duże Centrum Młodzieżowe.

Zajęcia sportowe, które są organizowane dla dzieci i młodzieży  na terenie ośrodka mają na celu wypełnienie czasu wolnego oraz ochronę najmłodszych przed demoralizacją jak również zagrożeniami współczesnego świata.

Celem Projektu 592 jest budowa boiska sportowego, ogrodzenie boiska oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży ze Smorgonia. Wspieraj z nami Projekt 592!

Smorgoń to średniej wielkości miasto na Białorusi, które zamieszkuje 40 000 osób. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie nie jest dobra. Poziom wynagrodzenia waha się od średniego do niskiego. Znalezienie dobrej pracy jest niezwykle trudne. Istnieje również problem alkoholizmu, który jest przyczyną rozpadu wielu rodzin oraz pozbawienia rodziców ich praw rodzicielskich. Dzieci i młodzież często są zaniedbywane przez swoich rodziców. To skutkuje demoralizacją najmłodszych oraz problemami z prawem.

Księża salezjanie starają się wspierać lokalną społeczność oraz zapobiegać zagrożeniom, z którymi muszą się mierzyć mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież. Jednym z głównych celów misjonarzy z Białorusi jest wychowywanie poprzez aktywność sportową.

W ramach tego przedsięwzięcia parafia co roku organizuje masowe wydarzenia kulturalne i sportowe: turnieje sportowe w mikro-piłce nożnej, tenis stołowy, piłkarzami dla dzieci i młodzieży. Podczas tych wydarzeń dla uczestników organizowany jest poczęstunek, cenne nagrody oraz upominki. Dodatkowo organizowane są wieczory muzyczne i tematyczne dla dzieci, młodzieży oraz parafian. Misjonarze starają się organizować obozy dla dzieci i młodzieży podczas wakacji wraz z posiłkami i zajęciami kulturalnymi podczas pobytu.

Wyzwań jest wiele. Aby móc im sprostać salezjanie ze Sporogonia podjęli się budowy boiska wielofunkcyjnego oraz organizacji cyklicznych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Możliwości finansowe misjonarzy są ograniczone. Bez pomocy z zewnątrz nie uda się zrealizować Projektu.

Wspólnie możemy pomóc w realizacji celu.

Wspieraj z nami Projekt 592!

Odpowiedzialny za projekt jest ksiądz Wiktor Haidukevich SDB