145011 zł
cel 71904 zł

830
wspierających

Pomoc dzieciom i chorym z wiosek w Bangladeszu

 

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. papież ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.

Z racji tego szczególnego okresu, Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie we współpracy z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym – Młodzi Światu w Krakowie chce pomóc misji w Bangladeszu prowadzonej przez Salezjanów. W Bangladeszu od 9 lat pracuje dobrze nam znany ksiądz misjonarz Paweł Kociołek. Na terenie placówki misyjnej w Joypurhat znajduje się kościół parafialny oraz plebania, a także centrum młodzieżowe, składające się ze szkoły i internatu. To m.in. dzięki Waszej pomocy udało się wybudować Centrum Młodzieżowe. Działalność misyjna obejmuje mieszkańców okolicznych wiosek, do których regularnie dojeżdża kapłan z posługą duszpasterską. Placówka zapewnia również dzieciom z ubogich rodzin uzupełniające zajęcia edukacyjne. Podczas tych codziennych spotkań sprawdzany jest poziom zdobytej wiedzy, a w razie potrzeby zostaje udzielona pomoc w nauce. W niektórych wioskach prowadzone jest cotygodniowe oratorium. Parafianie w razie potrzeby otrzymują również pomoc finansową na pokrycie kosztów leczenia.

Salezjański Ośrodek Misyjny do tej pory dzięki hojności naszych Darczyńców przekazał 746 313 PLN na misję w Bangladeszu. To ogromne wsparcie, za które dziękujemy!

Szansą dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Bangladeszu jest edukacja. Pozwala ona na zdobycie wykształcenia, które przyczyni się w przyszłości do znalezienia pracy. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przy szkole, w specjalnie do tego przystosowanym internacie. Celem projektu jest sfinansowanie czesnego w szkole i internacie dla dzieci z najuboższych wiosek w okolicy miejscowości Joypurhat. Dostęp do edukacji może uchronić najmłodszych mieszkańców Bangladeszu przed życiem w skrajnej nędzy oraz zapewnić im wykształcenie, zawód i lepszą przyszłość.

Ze względu na niski poziom życia, mieszkańcy Bangladeszu nie są w stanie pokryć kosztów opieki medycznej w przypadku problemów zdrowotnych, co często prowadzi do przedwczesnej śmierci. Rozwiązaniem tego problemu jest udzielenie im niezbędnej pomocy materialnej na sfinansowanie leczenia. Wielu przypadkom przedwczesnej śmierci można by zapobiec, gdyby odpowiednio wcześnie zapewniono dostęp do opieki medycznej, postawiono właściwą diagnozę i rozpoczęto leczenie. Koszty opieki zdrowotnej przekraczają możliwości finansowe najuboższych mieszkańców wiosek. Sfinansowanie koniecznych badań, leków lub pobytu w szpitalu może uchronić przed cierpieniem, a nawet uratować życie.


Za fundusze zebrane z projektu będzie można sfinansować koszty leczenia najbardziej potrzebujących mieszkańców oraz pokryć koszty edukacji najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany we współpracy z  z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym – Młodzi Światu w Krakowie.
Od 8 września Telewizja Polska będzie emituje cykl filmów dokumentalnych o trudach, ale i radościach pracy misyjnej w Bangladeszu.

Wspieraj z nami Projekt 591!

Odpowiedzialny za projekt jest ksiądz Paweł Kociołek

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy,
Z wdzięcznością i modlitwą piszę tych kilka zdań, aby wyrazić moje szczere i najgłębsze uczucia wdzięczności i miłości do Waszej hojności dla najbiedniejszych ludzi z misji w Lokhikul w Bangladeszu. W imieniu wszystkich dzieci, które korzystają z tego projektu, serdecznie pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy korzystają z tego programu. Pomoc finansowa, jakiej udzieliliście za pośrednictwem ks. Pawła Kociołka był dobrze wykorzystany dla dobra dzieci ze szkoły i oratorium. Udało nam się dać im miejsca w klasach. W szkole nie było prądu, nie byliśmy w stanie zapewnić w szkole światła oraz wentylatorów przy czym nauka stawała się bardzo uciążliwa a czasem wręcz niemożliwa. W szkole nie było instalacji hydraulicznej. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy zaopatrzyć dzieci w wodę. Wiele dzieci, które nie są w stanie opłacić czesnego, mogliśmy dofinansować dzięki pomocy, która do nas trafiła. Dzięki Waszej hojności byliśmy w stanie pomóc na wiele sposobów, nawet w dobie nwszechobecnie panującej epidemii koronawirusa. Chociaż zajęcia są teraz wstrzymane, my jesteśmy w stanie skontaktować się z dziećmi i staramy się jak najlepiej przygotowywać uczniów. Nie ma lepszej pomocy niż edukacja ubogich i kształtowanie ich charakteru na przyszłe życie.
Bardzo dziękuję za życzliwą pomoc i wsparcie, której nam udzieliliście. Jesteśmy wdzięczni naszemu drogiemu księdzu Pawłowi Kociołkowi, który koordynował cały proces projektu dla dobra ubogich na misji salezjańskiej w Bangladeszu. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla Was i ks. Pawła.
Wielkie podziękowania dla wszystkich oraz wyrazy modlitwy i wsparcia.
Serdeczne Bóg zapłać

ks. Emil Ekka SDB