65261 zł
cel 64680 zł

453
wspierających

Pracownia informatyczna w kolegium w Addis Abebie Mekanissa

 

W szkole  brakuje sprzętu komputerowego lub jest on bardzo przestarzały. Pomóżmy uczniom z salezjańskiej szkoły w Etiopii w zdobyciu wiedzy z informatyki i nowych technologii. Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 581!

Salezjanie z Addis Abeby prowadzą w dzielnicy Mekanissa szkołę średnią, szkołę zawodową i oratorium. Warunki do nauki są trudne, wyposażenie, w tym sale informatyczne są przestarzałe. W szkole w Mekanissa, mimo że system edukacji jest na dobrym poziomie, brakuje odpowiedniego sprzętu komputerowego. W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły średniej uczęszczało 680 uczniów. Klasy były przepełnione. Podczas zajęć komputerowych uczniowie korzystają z bardzo starych komputerów. Aż 4 uczniów korzysta na zajęciach z 1 komputera. Skutkiem tego jest brak należytego wykształcenia informatycznego i brak zapału do nauki.

W Etiopii nie tylko rząd, lecz także instytucje prywatne i charytatywne starają się stworzyć swobodny dostęp do edukacji dla wszystkich dzieci i młodzieży. Jedną z takich instytucji jest placówka misyjna. Ze względu na jakość kształcenia i różnorodność programów nauczania szkoły prowadzone przez salezjanów cieszą się dobrą renomą i ogromnym zainteresowaniem.

Jednym z celów zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie integracyjnej i sprawiedliwej jakości edukacji, a także promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich. Mając na uwadze ten globalny cel, misjonarze salezjańscy dążą do tego, aby wyposażyć szkołę w sprzęt najwyższej jakości, a tym samym zapewnić uczniom dostęp do nowoczesnych narzędzi nauczania. Niestety, z uwagi na niewystarczające możliwości finansowe, misjonarze zwracają się z prośbą o wsparcie ich działań. Realizacja Projektu 581 znacznie przyczyni się do podwyższenia poziomu edukacji oraz da młodym uczniom szansę na kontynuowanie nauki w przyszłości.

Centrum “Don Bosco” w Mekanissa rozpoczęło swoją działalność w 1998 roku na peryferiach Addis Abeby. Salezjanie chcieli pomóc ubogiej ludności z obszarów Koshe i Kore, która żyła na marginesie społeczeństwa. Z myślą o nich salezjanie starają się poszerzać swoją ofertę programową i rozbudować ośrodek. Przy szkole średniej działa również szkoła zawodowa, która kształci młodzież na kierunkach budownictwo i obsługa maszyn przemysłowych.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj projekt 581!

Za projekt odpowiada brat Cesare Bullo SDB