30361 zł
cel 28761 zł

247
wspierających

Utworzenie biblioteki w kolegium w General Conesa

 

Argentyna to kraj leżący na południowym krańcu Ameryki Łacińskiej. Mimo względnie stabilnej sytuacji gospodarczej, istnieją tu obszary nędzy. Pierwsi misjonarze salezjańscy pojawili się w Argentynie w XIX wieku. Siostry salezjanki z prowincji Rio Negro prowadzą szkołę podstawową, przedszkole oraz dom dla sióstr.

Siostry salezjanki oprócz pomocy materialnej mają zamiar wdrożyć projekt kulturalny polegający na wyposażeniu biblioteki.

Projekt zostanie opracowany w szkole María Auxiliadora w General Conesa w prowincji Rio Negro.
Całe utrzymanie budynku szkoły, domu sióstr, wynagrodzeń dla pracowników, nauczycieli języka angielskiego, katechetów pochodzi z opłat za szkołę. To jednak za mało, aby zaspokoić wszystkie potrzeby takie jak zakup materiałów dydaktycznych, książek, mebli szkolnych i wielu innych.

Projekt dotyczy urządzenia i wyposażenia biblioteki. Od końca 2018 roku w Argentynie wdraża się we wszystkich klasach tzw. “plan lektorski”. Szkoła prowadzona przez salezjanki niestety nie posiada biblioteki. Książki przynosi z własnego domu pani dyrektor szkoły oraz nauczyciele. Niedawny remont szkoły sprawił, że budowa biblioteki zeszła na drugi plan.

Budowa biblioteki ma na celu szerzenie i propagowanie szeroko pojętej kultury oraz edukacji. Placówka będzie służyła nie tylko uczniom szkoły, ale również innym mieszkańcom okolicznych miejscowości.

Program ma objąć dodatkowo również osoby starsze, które mogłyby spotykać systematycznie w bibliotece razem z siostrami, by przy wspólnym podwieczorku podzielić się refleksjami na temat przeczytanych książek.

W ramach tego projektu misjonarki chcą zakupić komputer i projektor, aby moc również wyświetlać filmy.

Wspólnie możemy pomóc misjonarkom w realizacji Projektu 578. Dołącz do akcji i wspieraj z nami misje salezjańskie.

Za projekt odpowiada siostra Beata Bienias FMA