51805 zł
cel 48415 zł

367
wspierających

Wykonanie instalacji sanitarnej w Centrum Młodzieżowym w Joypurhat

 

Salezjanie z Joypurhat w Bangladeszu prowadzą od niedawna nowo otwartą placówkę misyjną. W skład nowej misji wchodzi kościół i parafia, niewielki dom parafialny, oratorium, szkoła wieczorowa oraz częściowo otwarte Centrum Młodzieżowe.

Działania misjonarzy są ogromne, jednak by móc dalej prowadzić i rozwijać powierzoną im misję, w tym kształcenie i wspieranie młodzieży oraz prowadzenie działań społeczno – charytatywnych potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. Budynek Centrum Młodzieżowego nie jest wykończony. Brakuje pieniędzy na wykonanie instalacji sanitarnej.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 577!

Bangladesz należy do najgęściej zaludnionych i jednocześnie najsłabiej zurbanizowanych krajów świata. Jest to jedno z biedniejszych państw w Azji, w którym mieszkańcy borykają się z wieloma trudnościami. Opieka zdrowotna oraz niedożywienie stanowi poważny problem, który dotyka wielu ludzi, zwłaszcza tych mieszkających na wioskach. Wielu mieszkańców ma ograniczony  dostęp do wody pitnej. Znaczna część mieszkańców  Bangladeszu żyje w skrajnej biedzie. Państwo boryka się z dużą korupcją i słabą edukacją co najbardziej uderza w młodych ludzi. Ze względu na brak perspektyw młodzi ludzie narażeni są na wiele niebezpieczeństw takich jak: żebranie, przynależność do różnych gangów i grup terrorystycznych, przemoc seksualna czy wchodzenie w związki małżeńskie w wieku dziecięcym.

Naprzeciw tym problemom wyszli salezjanie z Joypurhat. Centrum Młodzieżowe, które powstaje będzie miejscem spotkań, nauki, refleksji dla dzieci wykluczonych, biednych, którym brakuje perspektyw na lepsze jutro.
Budynek nie jest jeszcze ukończony, brakuje toalet oraz elektryczności, ale ze względu na sytuację jaka panuje na misji misjonarze rozpoczęli zajęcia szkolne dla przedszkolaków w dolnej części niewykończonego budynku.

Obecnie trwa etap prac, w którym niezbędne jest wykonanie instalacji sanitarnej w całym budynku. Razem możemy pomóc w realizacji projektu.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 577!

Za projekt odpowiada ksiądz Paweł Kociołek SDB