72498 zł
cel 71904 zł

455
wspierających

 

Wsparcie finansowe dla uczniów z Centrum Młodzieżowego Don Bosco na Sri Lance w Murunkan

Misjonarze z Murunkan na Sri Lance prowadzą Centrum Młodzieżowe, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, liceum oraz oratorium. Celem Projektu 567 jest modernizacja Centrum Młodzieżowego oraz wsparcie finansowe na cele edukacyjne dla najbardziej potrzebujących uczniów. Wspólnie z nami możesz wspierać Projekt 567!

Wojna domowa na Sri Lance zniszczyła część infrastruktury edukacyjnej Sri Lanki oraz doprowadziła do niedoboru nauczycieli, braku dostępu do materiałów dydaktycznych jak również braku dostępu do nowoczesnych form edukacji. Kryzys oraz powojenne wysiłki odbudowy kraju ograniczyły w znacznym stopniu fundusze na edukację. Zasoby edukacyjne są nierównomiernie rozproszone, a reformy wdrażane są niekonsekwentnie. Szkoły w całym kraju są zaniedbane a znaczna część z nich nie nadaje się do użytku. Dziewięć lat po zakończeniu niszczycielskiej wojny domowej Północna Prowincja Sri Lanki pozostaje w tyle za resztą kraju pod względem rozwoju gospodarczego, a proces nadrabiania zaległości okazuje się bardzo długi i trudny.

Salezjanie z Murunkan wyszli naprzeciw problemom społeczno – kulturalno – edukacyjnym. Misjonarze prowadzą Centrum Młodzieżowe, szkołę podstawową oraz liceum. Niestety, aby w pełni udało się przeprowadzić proces modernizacji budynków szkolnych oraz wdrożyć nowoczesne formy edukacji potrzebne jest wsparcie finansowe. Salezjanie chcą wprowadzić różnego rodzaju szkolenia dla uczniów umożliwiające zdanie egzaminów państwowych.

W ramach tego projektu zostanie wdrożony program zajęć dydaktycznych dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży, pomieszczenia do nauki zostaną odremontowane. Dzieciom zostaną zapewnione zajęcia wyrównawcze z matematyki, nauk ścisłych oraz języka angielskiego. Zajęcia dodatkowe odbywać się będą zgodnie z aktualnymi standardami nauczania. W ramach projektu zostaną wydelegowani nauczyciele oraz koordynator projektu, którzy będą nadzorowali cały proces wdrażania projektu.

Dodatkowo dzieci i młodzież będą zaangażowane w działania kulturalno – sportowe zgodnie z systemem wychowawczym księdza Bosko.

Projekt ma również pomóc rodzicom.  Centrum Młodzieżowe zapewni dodatkowe wsparcie dla rodziców poprzez opiekę nad dziećmi do godz. 19.00 w trakcie trwania roku szkolnego.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 567!

Odpowiedzialny za projekt jest ksiądz Kalaparthy Prasad SDB