81702 zł
cel 100000 zł

517
wspierających

 

Odbudowa przedszkoli sióstr salezjanek w Aleppo i w Damaszku w Syrii

Córki Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki) są obecne w Syrii  w Damaszku i w Aleppo  od 1913 roku. W Damaszku prowadziły szpital, kursy formacyjne dla kobiet, oratorium i przedszkole, w Aleppo przedszkole, mały pensjonat dla studentek i oratorium.

Kiedy Syrię dotknęło bolesne doświadczenie wojny, siostry postanowiły pozostać z ludźmi, podtrzymując na wszelkie sposoby ich nadzieję. Starały się przede wszystkim utrzymać pracę szpitala i za wszelką cenę kontynuować działalność edukacyjną wśród dzieci.

Niestety, w 2015 roku siostry z wielkim bólem musiały zamknąć placówkę w Aleppo, gdyż z powodu bombardowań, dzieci i tak nie mogły przychodzić do przedszkola, a siostry i studentki były narażone na ogromne niebezpieczeństwo.

Na początku 2018 roku siostry powróciły do Aleppo, aby być blisko ludności i pomóc w odbudowie materialnej i duchowej. Przed wojną, na 4 mln wszystkich mieszkańców Aleppo, było tam 250 tys. rodzin chrześcijańskich. Obecnie jest ich od 50 do 60 na 1,8 mln mieszkańców. Wcześniej uczniami przedszkola byli tylko chrześcijanie, obecnie przyjmowane są także dzieci muzułmanów, zwłaszcza z najbardziej potrzebujących rodzin. Dom Córek Maryi Wspomożycielki w Aleppo jest mały, ale siostry zdołały przyjąć do przedszkola około 50 dzieci. Ponadto w domu sióstr mieszka 8 chrześcijańskich studentek, pochodzących z wiosek. Działa też oratorium dla dzieci.

W czasie wojny konstrukcja budynku uległa znacznym zniszczeniom i konieczne jest podjęcie prac remontowych, aby mieszkańcy domu, a zwłaszcza dzieci mogły przebywać w bezpiecznych i przyzwoitych warunkach. Projekt zakłada remont budynku (uszkodzone ściany, schody, futryny do wymiany), a także opłacenie posiłków dla dzieci i zakup pomocy i materiałów dydaktycznych do przedszkola.

Podobne potrzeby ma przedszkole sióstr w Damaszku, w którym jest około 200 dzieci. Codziennie cztery busy docierają do różnych części miasta, aby zabrać dzieci mieszkające najdalej od przedszkola. Przed wojną 95% dzieci w przedszkolu w Damaszku stanowili chrześcijanie. Obecnie na 200 maluchów tylko 24 dzieci to chrześcijanie.

Głównym celem obu przedszkoli jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego i pogodnego środowiska, które poprzez różne zajęcia, gry, muzykę i zabawy pozwoliłoby im choć na chwilę zapomnieć o smutku z powodu zniszczeń, strachu i huku bomb. Każdego dnia dzieci korzystają z gorącego posiłku i podwieczorku.

Wspieraj z nami Projekt 565!

 Odpowiedzialna za projekt: s. Vilma Tallone FMA