74063 zł
cel 71904 zł

385
wspierających

 

Budowa klasy do alfabetyzacji w Gubreye w Etiopii

 

Zorganizujmy kursy alfabetyzacji dla dzieci, młodzieży i kobiet w Etiopii. Zdobycie wykształcenia jest bardzo ważne i umożliwia spełnienie wielu innych marzeń np. zdobycie pracy.

Misja w Etiopia prowadzona przez siostry salezjanki wymaga poświęcenia, cierpliwości, ale również funduszy na prowadzenie pomocy i wspierania mieszkańców. Bez pomocy finansowej siostry nie będą mogły stworzyć i zrealizować programów szkoleniowych i kursów alfabetyzacji dla podopiecznych Gybrye.

Główne obszary działań sióstr salezjanek na misji w Etiopii to ewangelizacja oraz edukacja. Beneficjentami pracy misyjnej są dzieci, młodzież oraz kobiety, które są skrajnie ubogie i żyją na marginesie życia społecznego. Niestety ubóstwo w tym kraju jest wszechobecne, brakuje pieniędzy niemal na wszystko.

W Etiopii kobiety mają wiele obowiązków, często utrzymują rodziny, są wykorzystywane w pracy. Niestety mają niewiele praw i możliwości poprawienia swojej sytuacji. Dzięki zapewnieniu im wykształcenia będą mogły starać się o lepsze zajęcia i bronić siebie oraz swojej rodziny. Programy pomocy społecznej, opieka nad dziećmi oraz kursy alfabetyzacji umożliwiają kobietom rozwój. Szkolenia dla dzieci i młodzieży powoli im wejść w dorosłe życie z potrzebnymi umiejętnościami. Przede wszystkim pisania i liczenia.  Dla najuboższych z Gybrye to szansa na lepsze jutro.

Wspólnie możemy pomóc misjonarkom w realizacji szkoleń i kursów. Wesprzyj Projekt 561!

Za projekt odpowiada siostra Rosaria Asandri FMA