73243 zł
cel 71477 zł

497
wspierających

 

Kursy zawodowe dla ubogiej młodzieży z Gisenyi

 

Rwanda, jak wiele innych krajów afrykańskich, zmaga się z wieloma problemami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. Przeludnienie kraju, słaba infrastruktura i problemy na tle etnicznym to tylko niektóre z nich. Niski poziom edukacji skutkuje brakiem wykwalifikowanych specjalistów i wysokim wskaźnikiem bezrobocia wśród młodych Rwandyjczyków.

Przebywający z Rwandzie misjonarze starają się wspomóc rozwój kraju poprzez działalność wśród ludności lokalnej. Gisenyi to salezjańska placówka misyjna, która znajduje się w zachodniej części prowincji Rubavu w dzielnicy Muhato, blisko granicy z Kongo. Mieszkańcy miasta to głównie kobiety, młodzież i dzieci. Ich sytuacja materialna jest bardzo trudna. Większość podejmuje się tymczasowej pracy, aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Ze względu na brak perspektyw i trudności finansowe rodzice nie przywiązują wagi do edukacji dzieci.

W 2008 roku siostry salezjanki wyszły naprzeciw potrzebom młodych ludzi i założyły Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie głównymi kierunkami jest krawiectwo i hotelarstwo. Obecnie w ramach projektu salezjanki chcą pozyskać fundusze na kolejne szkolenia i kursy dla młodzieży oraz zajęcia doszkalające dla nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości.

Projekt 548 zakłada stworzenie konkurencyjnych kursów zawodowych, dlatego potrzebne są fundusze na sprzęt szkoleniowy. W trakcie kursów uczniowie będą odbywać staże w miejscowych przedsiębiorstwach, które będą organizowane we współpracy z miejscowym Urzędem Pracy. W ramach projektu powstanie również program, który będzie szkolił nauczycieli w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Salezjańskie Centrum przeprowadzi to szkolenie we współpracy z Ministerstwem Edukacji w Rwandzie.

Stworzenie programu szkoleń dla miejscowej ludności w znacznym stopniu poprawi kompetencje zawodowe młodych Rwandyjczyków i zwiększy ich szanse na zatrudnienie w przyszłości.

Razem możemy pomóc w realizacji Projektu 548!

Za projekt odpowiada siostra Lucy Wegoki FMA

Zajęcia taneczno - muzyczne uczennic ze szkoły zawodowej w Gisenyi