59486 zł
cel 58962 zł

246
wspierających

 Zakup mebli do szkoły średniej w Embu

W szkole średniej w Kenii trzeba wymienić stoły i krzesła oraz meble w internacie. Od wielu lat były one naprawiane, ale nie nadają się już do renowacji i używania. Pomóżmy wspólnie zrealizować Projekt 542.

Siostry salezjanki z Kenii prowadzą na misji w Embu szkołę średnią dla dziewcząt. Powstała ona w 1989 roku. Uczennice osiągają bardzo dobre wyniki i są otoczone staranną opieką wychowawczą. Dzięki temu szkoła jest znana i ceniona, a kandydatek do szkoły jest coraz więcej. Siostry otworzyły dodatkowe klasy. Część uczennic płaci czesne, jednak 20% nie stać rodzin nie stać na regularnie opłacanie szkoły. Zebrane fundusze przeznaczane są na trzy posiłki dziennie dla każdej uczennicy oraz na wypłaty dla nauczycieli i pracowników.

W wakacje meble są naprawiane. Jednak większość szkolnego wyposażenia nie nadaje się do naprawy. Poza tym brakuje łóżek, stolików, krzeseł i stołków w internacie. Nauczyciele w pokoju nauczycielskim również korzystają z bardzo starych mebli.

Najpilniejszy jest zakup 12 piętrowych łóżek, 12 podwójnych szafek dla 24-ech dziewcząt w internacie, 100 stolików i krzeseł do szkoły, 20 krzeseł dla nauczycieli, 50 wysokich stołków do pracowni fizyczno-chemicznej, 50 taboretów do jadalni. Dodatkowo potrzebujemy pieniędzy na pokrycie transportu.

Wspieraj Projekt 542!

Za projekt odpowiada s. Katarzyna Urbańska