101378 zł
cel 71904 zł

1048
wspierających

Kursy zawodowe dla młodzieży z Kapsztadu

Bezrobocie jest jednym z największych problemów, z którymi zmagają się mieszkańcy Republiki Południowej Afryki (RPA). Prawie 30% młodzieży nie ma pracy. Przyłącz się do akcji i pomóż zorganizować kursy zawodowe dla młodzieży z Kapsztadu.

Skutkiem bezrobocia wśród młodych jest alkoholizm, narkomania, działalność przestępcza i depresja. Misjonarze z Salezjańskiego Instytutu Projektów dla Młodzieży w Kapsztadzie starają się pomóc. Głównym celem tej organizacji jest organizowanie szkoleń dla zagrożonej przemocą i biednej młodzieży oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Są to kwestie ściśle powiązane, bo brak szkoleń prowadzi do bezrobocia, czego następstwem jest brak lub niski dochód w gospodarstwie domowym. Generuje to wzrost przestępczości i większą liczbę osób pogrążonych w nałogu.

Instytut Projektów dla Młodzieży prowadzi pięć programów, które pomagają młodym ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Pośrednictwo pracy dzięki, któremu zbierają bazę pracodawców. Hostel dla młodzieży, która pochodzi z daleka, a chce brać udział w szkoleniach. Program 16+ dla dzieci ulicy. Przy instytucje funkcjonuje niezależna szkoła zawodowa. Dzieci i młodzież może nabyć tam umiejętności, które pozwolą im w przyszłości znaleźć pracę. Organizowany jest program “Fale zmian”, który pomaga 200 młodym mężczyznom i kobietom w wieku powyżej 19 roku życia znaleźć zatrudnienie w rybołówstwie morskim. Program zapewnia kurs przygotowujący do zastania rybakiem i prowadzony jest we współpracy z firmami morskimi. Szkolenie kończy się zdobyciem uprawnień niezbędnych przy zatrudnieniu. Działania instytutu wspierane są przez wolontariuszy. Dzięki ich pomocy koszty prowadzenia szkoleń i programów są niższe. To oni wspierają młodzież w znalezieniu opieki zdrowotnej, edukacji i porad prawnych.

Program szkoleniowy jest bardzo potrzebny, jednak koszty prowadzenia są wysokie. Bez wsparcia finansowego nie uda się prowadzić zajęć dla tak dużej grupy młodych osób.

Wspólnie możemy pomóc w realizacji programu szkoleniowego dla młodzieży z Kapsztadu.

Wesprzyj Projekt 529!

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Patrick Naugton SDB

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Drodzy Darczyńcy,
Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością pragniemy podziękować za wsparcie finansowe otrzymane w 2019 r. od Was a przekazane za pośrednictwem Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. Fundusze zostały przeznaczone na realizacje Projektu 529Udało się nam zorganizować szkolenia oraz kursy zawodowe dla 226 osób. Warsztatów odbyły, które udało się nam zorganizować i przeprowadzić były z zakresu: Hotelarstwa, Stolarki, Elektryki oraz Fryzjerstwa. Dalsze wsparcie fundatorów ma wielką wartość dla projektów młodzieżowych Instytutu Salezjańskiego, szczególnie w tych bardzo trudnych czasach. Finansowanie to wpłynęło na życie zagrożonej młodzieży i zmotywowało nas do skupienia się na rzeczywistych problemach, a mianowicie na podniesieniu marginalizacji młodzieży. Przekazujemy Wam naszą wdzięczność. Dziękujemy raz jeszcze.
Bóg zapłać

Z poważaniem, ksiądz Patrick Naughton SDB