75938 zł
cel 76104 zł

269
wspierających

Zakup samochodu  dla wspólnoty Córek Maryi Wspomożycielki we Lwowie

Projekt 509 – pomóżmy Siostrom Salezjankom ze Lwowa docierać do wiosek i wspierać ubogich!

Najtrudniejsza sytuacja materialna, a także moralna panuje na wioskach, gdzie ludzie młodzi nie mają perspektyw na przyszłość. Wobec takiej sytuacji wielu ludzi szuka pracy poza granicami kraju. Siostry salezjanki od wielu lat organizują wraz z animatorkami wakacje dla dzieci z wiosek. Starają się głosić Słowo Boże, nie tylko w wioskach koło Lwowa, lecz również w bardziej odległych miejscach. Oprócz tego prowadzą internat dla biednych dziewcząt.

Ze względu na potrzeby i pracę w miejscach bardzo odległych, siostry odczuwają dotkliwie brak samochodu. Jest to niezbędny środek transportu do wiosek. Misjonarki nie tylko ewangelizują, organizują zabawy, lecz również rozwożą ubrania dla biednych rodzin. Zakup samochodu ułatwi również prowadzenie we Lwowie internatu dla studentek. Potrzebny jest samochód 7-8 osobowy, aby zabierać ze sobą animatorów i wolontariuszy do pomocy, przewozić jedzenie, ubrania i inne przedmioty dla rodzin. Ze względu na stan dróg, odległości i wioski położone na terenie górskim powinien być to samochód wytrzymały.

Córki Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) rozpoczęły pracę na Ukrainie w roku 1992, czyli zaraz po uzyskaniu niezależności, najpierw we Lwowie, a rok później w Odessie. Dziś na Ukrainie panuje konflikt zbrojny z Rosją, a z trudną sytuacją polityczną łączy się brak stabilności ekonomicznej i dotkliwe zubożenie społeczeństwa.

Projekt 509 ma na celu sfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla wspólnoty Córek Maryi Wspomożycielki we Lwowie na Ukrainie. Głęboko wierzymy, że wspólnie uda nam się go zrealizować.

Wesprzyj projekt 509.

 

Odpowiedzialna za projekt jest  s. Jolanta Lisak FMA

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Szczęść Boże!
Drodzy Darczyńcy!
Wraz z pozdrowieniami ze Lwowa dołączamy serdeczne podziękowania za wsparcie naszego projektu. Dzięki Waszej wspaniałomyślnej ofiarności mogłyśmy zakupić samochód, który już służy naszej wspólnocie. Tak jak marzyłyśmy – jest on dość duży i mocny więc jest bardzo pomocny w naszej misji i to nie tylko tu we Lwowie, ale przede wszystkim w dojeździe do najbardziej oddalonych wiosek, nawet ok. 400 kilometrów. Każdego roku organizujemy wakacje dla dzieci w wysoko położonych wioskach w Karpatach ukraińskich. Warunki tam sᶏ bardzo proste, ale dzieci szczere, otwarte i kochane. W poprzednich latach warunki były prawie spartańskie, ale w tym roku dzięki samochodowi miałyśmy już duże udogodnienia. W wiosce oprócz starego, drewnianego budynku nie ma żadnej infrastruktury , więc dzięki ofiarnej pomocy zakupiłyśmy duży namiot imprezowy, który służył za wszystko, a także duże rozkładane stoły. Wcześniej dzieci jadły na kolanach, a malowały na dziurawej podłodze. Do przewozu namiotu, stołów i produktów żywnościowych – nasz samochód okazał się skarbem! Na miejsce zabrałyśmy też gromadkę animatorów i wszystko, co nieodzowne. Samochód codziennie służył w dowożeniu żywności i herbaty dla dzieci. Okazuje się, że przy współudziale wielu ludzi dobrej woli czynienie dobra może być łatwiejsze i efektywniejsze!
Za tymi słowami podziękowania za zrozumienie i ofiarność w dofinansowaniu kupna naszego samochodu, chowają się twarze wielu uszczęśliwionych dzieci, wdzięcznych rodziców, oddanych animatorów, dziewcząt-studentek, które żyją w naszym domu, ludzi potrzebujących, którym dowieziemy odzież i oczywiście całej naszej wspólnoty Sióstr Salezjanek we Lwowie. Wszystkich zapewniamy o naszej wdzięczności i codziennej modlitwie za naszych dobrodziejów. Niech Pan Bóg hojnie Wam wynagrodzi!!!

s. Jolanta Lisak
wraz ze wspólnotą i podopiecznymi