6718 zł
cel 6720 zł

36
wspierających

Zakup aparatu fotograficznego dla misjonarza

Peru jest krajem bardzo różnorodnym geograficznie. Liczba mieszkańców Peru to ok. 30 milionów, z których 1/3 mieszka w stolicy kraju, w Limie. Region dżungli amazońskiej jest najsłabiej zaludniony i najmniej rozwinięty gospodarczo.

W prowincji Datem del Marañon, na terenie której znajduje się misja salezjańska, żyje 66 tys. osób, które rozproszone są na 44 tys. km2. Transport odbywa się głównie rzeką. Ludzie podróżują łódkami: aluminiowymi, drewnianymi, canoa, małymi lub dużymi, zrobionymi w domu lub w fabrykach. Ten sposób komunikacji jest wolny i bardzo drogi, co jest dużym utrudnieniem dla mieszkańców. Ludzie utrzymują się głównie z rolnictwa. Z powodu ograniczonego rynku zbytu i dużych kosztów transportu, jest to produkcja przeznaczona głownie na użytek własny. Ludzie cierpią ubóstwo, ponieważ nie mają stałego źródła dochodu. Bogactwem prowincji jest różnorodność kulturowa. Żyje tu osiem plemion indiańskich: Achuar, Wampis, Kichua, Kandozi, Chapra, Awajun, Shawi i Kukama – Kukamilla, które stanowią ponad 80% populacji.

Misja salezjańska w San Lorenzo została założona jako wotum dziękczynne z okazji Jubileuszu Roku 2000. Biskup poprosił salezjanów o przejęcie parafii, w której nie było księdza. Potem do misji zostały przyłączone dwie kolejne parafie w Andoas i Kuyuntsa. Salezjanie odwiedzają ok. 180 wiosek indiańskich i metyskich, prowadzą szkołę średnią i oratorium w San Lorenzo, pomagają potrzebującym.

Ksiądz Józef Kamza tak pisze o swojej pracy:

Projekt 501 ma na celu zakup aparatu fotograficznego, karty pamięci i dodatkowej baterii. Umożliwi to zdobywanie dokumentacji audio-wizualnej z pracy misyjnej wykonywanej w tej części Peru. Do tej pory ks. Józef używał swojego prywatnego aparatu, który po latach użytkowania w trudnych warunkach (wysoka wilgotność, ciągłe podróże) nie nadaje się już do użytku.

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Józef Kamza SDB

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Drodzy Dobrodzieje,

Dziękuję za okazaną pomoc. Aparat wraz z akcesoriami otrzymałem. Pomoc jaką od Was otrzymałem umożliwi mi  zdobywanie dokumentacji audio-wizualnej z pracy misyjnej.  Pamiętam w modlitwie o Was  wszystkich drodzy Dobrodzieje.

Ksiądz  Józef Kamza sdb.