18412 zł
cel 15680 zł

172
wspierających

Operacja oczu ks. Andrzeja Zdzieborskiego

Salezjanie przybyli do Zambii w 1982, a pierwszymi misjonarzami byli Polacy. Od początku pracowali w parafiach, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na pracy z młodzieżą. W 1995 rozpoczęli pracę w Malawi, w 1997 w Zimbabwe, a w 2001 w Namibii. Owocem tego jest 11 oratoriów, 9 parafii oraz 9 szkół, m.in.: szkoła zawodowa w Chingoli, stolarska w Kazembe i rolnicza w Lufubu. Obecnie w Zambii pracuje 88 salezjanów – połowa to powołania lokalne, pozostali to salezjanie z Polski i innych krajów.

Do Kabwe salezjanie przybyli w 1987 roku i przejęli parafię Najświętszej Maryi Panny. W 2015 roku parafia została podzielona. Powstała nowa pod wezwaniem św. Jana Bosko w dzielnicy Makululu. Żyje tam ponad 80.000 ludzi, 24% ludzi dorosłych jest zarażonych wirusem HIV. W efekcie co czwarte dziecko to sierota. Zakłada się, że w Makululu żyje ponad 5.000 sierot. Większość z nich wychowywana jest przez babcię lub dziadka, ciotkę lub starsze rodzeństwo. Rodziny utrzymywane są zazwyczaj przez kobietę. Ze względu na duże zaludnienie w szkołach w Makululu brakuje miejsc, w klasach jest średnio 60 uczniów. Ponad 40% dzieci w wieku od 7 do 14 lat nie chodzi do szkoły. W dzielnicy jest tylko jeden ośrodek zdrowia, brakuje podstawowych lekarstw, podczas gdy skażenie środowiska ołowiem sprawia, że wiele dzieci choruje. Skażona jest także woda w studniach, a miejskie punkty poboru otwarte są tylko kilka godzin – ludzie czekają godzinami na wodę, za którą muszą dodatkowo zapłacić.

Ksiądz Andrzej Zdzieborski jest proboszczem parafii w Kabwe. W kościele odprawiane są codzienne Msze Święte, w niedzielę dwie: jedna po angielsku, druga w lokalnym języku cibemba. Od 2000 roku przy kościele działa także Centrum Młodzieżowe, które oferuje młodym ludziom formację duchową i zajęcia rekreacyjne.

Celem Projektu 500 jest sfinansowanie operacji oczu dla ks. Andrzeja. Salezjanin cierpi na zaćmę. Koszt projektu obejmuje bilety lotnicze, zabieg w Polsce, leki i wizyty kontrolne. Ksiądz Andrzej został posłany na misje do Afryki w 1984 roku, po 12 latach pracy w Polsce. W Zambii przebywał na placówkach misyjnych w Luwingu, Ipusukilo, Kazembe, Nsakaluba i w Mansie. W Kabwe pracuje od 2010 roku, gdzie od roku 2012 pełni funkcję proboszcza.

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Andrzej Zdzieborski SDB

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Drodzy Przyjaciele misji, drodzy Darczyńcy,

pragnę serdecznie Wam podziękować za złożone ofiary na moją operację na zaćmę. Choroba postępowała szybko. Myślałem, że wkrótce stracę wzrok. Jednak dzięki modlitwom do Miłosierdzia Bożego, Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu w Warszawie i Wam, Drodzy, teraz, już po operacji, znów widzę dobrze, tak jakbym miał nowe oczy.
Cieszę się bardzo, że będę mógł kontynuować moją pracę misyjną w Zambii. Pan Jezus powiedział: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity…”. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy sobie nawzajem pomagali, bo to wydaje wielkie owoce.
Wierni w Kabwe z radością oczekują na mój powrót. Bóg zapłać za modlitwy i ofiary. Wdzięczność swoją wyrażam w modlitwach, by dobry Bóg Wam błogosławił.

Ks. Andrzej Zdzieborski SDB
– misjonarz, pracuje na misji w Zambii