38870 zł
cel 37900 zł

93
wspierających

Remont sali w centrum młodzieżowym w Lusace

Zambia przechodzi kryzys. Jego skutki widoczne są szczególnie w miastach. Wiele dzieci to sieroty, ofiary epidemii AIDS i biedy. Cierpią na niedożywienie, chorują.

Lusaka jest stolicą Zambii, w której mieszkają ponad 2 miliony osób. Wzrastająca liczba dzieci ulicy to jeden z najbardziej widocznych problemów. Młodzi chłopcy biją się, aby nająć się do dźwigania paczek lub pilnują samochody w dzień i w nocy, aby w ten sposób zarobić kilka kwacha (waluta w Zambii). Prawie ¾ ludności żyje w biedzie. Nie wszyscy są w stanie pozwolić sobie chociaż na jeden posiłek dziennie. Dzieci porzucają szkołę, brakuje opieki medycznej.

Bauleni to placówka misyjna położona w jednej z biedniejszych dzielnic miasta. Salezjanie, oprócz pracy duszpasterskiej w pobliskiej parafii St. Mathias Mulumba, prowadzą tutaj centrum formacyjne, spotkania dla młodzieży w różnym wieku oraz kursy zawodowe. Organizują 2-4 dniowe warsztaty dla 40-60 osób z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz 3-dniowe spotkania „Młodość spotyka Zbawiciela”, podczas których pomagają młodym ludziom odnaleźć swoje miejsce w kościele. Na początku każdego roku ok. 60 osób zjeżdża się na szkolenie dla katechetów.

Razem z osobami świeckimi wspólnota zaangażowana jest w pracę z dziećmi ulicy – w ramach organizacji „Home Based Care” pomagają najbardziej potrzebującym w ich edukacji oraz wspierają najbiedniejsze rodziny. Na terenie placówki funkcjonuje również oratorium, w którym odbywają się zajęcia ze stolarstwa, teatralne, sportowe. Przychodzi na nie wielu młodych ludzi, którzy w przeciwnym wypadku błąkali by się bezczynnie po ulicach.

Organizowane na misji zajęcia pomagają formować młodzież, zarówno pod względem moralnym jak i podstawowych umiejętności, potrzebnych w przeszłym życiu. Tutaj mogą się uczyć i rozwijać. Jednak w obecnej sytuacji jest to utrudnione z racji złego stanu sali, w której odbywa się część spotkań. Projekt 498 ma na celu wyremontowanie pomieszczenia, powiększenie go oraz wymianę dachu, który zawalił się zniszczony przez termity. Dodatkowo odnowione zostaną łazienki i prysznice, które po 20 latach użytkowania są w złym stanie.

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Andrzej Reut SDB

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Drodzy Ofiarodawcy,
Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Lusaki i wielkie podziękowania za pomoc, dzięki której mogliśmy wyremontować i rozbudować salę konferencyjną w naszym Centrum Młodzieżowym w Lusace – Bauleni.. To właśnie dzięki Wam jesteśmy teraz w stanie przyjąć większą liczbę młodzieży na warsztaty, rekolekcje czy różne spotkania formacyjne.
Lusaka to duże miast, ale nie ma zbyt wielu miejsc z warunkami na spotkania formacyjne młodzieży z zapewnieniem noclegów. Po remoncie Sali Konferencyjnej możemy przyjąć około 70-80 osób,
Proszę o modlitwę za naszych młodych ludzi. Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy wspomagają nasze dziela w Zambii, w tym przypadku w Lusace. Niech Bóg Wam błogosławi.
Wraz z modlitwą
Ks. Andrzej Reut, SDB