38694 zł
cel 50736 zł

183
wspierających

Wsparcie oratorium i formacji młodzieży w North Horr

Siostry salezjanki działają w Kenii od 30 lat. Jedną z placówek misyjnych jest „Catholic Mission North Horr”. Misja jest położona na pustyni Chalbi, w słabo rozwiniętym regionie zwanym „Kenią B”. Mieszkańcy tego terenu to koczownicze plemię Gabra, które utrzymuje się z pasterstwa. Z powodu wczesnych małżeństw 90% kobiet jest niewykształcone. Dzieci są posyłane do szkół, ale zawsze jedno lub dwoje z rodzeństwa nie może się uczyć, bo musi zostać w domu i pilnować stada.

Siostry salezjanki prowadzą tu przedszkole, pięć szkół podstawowych i trzy szkoły średnie, ośrodek zdrowia, grupy formacyjne dla kobiet i nauczycieli oraz oratorium dla dzieci i młodzieży. Na terenie parafii znajduje się 19 stacji misyjnych, w których siostry ewangelizują i 11 żłobków. Aby tam dotrzeć, salezjanki pokonują duże odległości w trudnych, pustynnych warunkach.

Projekt 493 obejmuje wsparcie misji sióstr w pięciu obszarach poprzez zapewnienie: materiałów ewangelizacyjnych, transportu (zakupu paliwa i utrzymania samochodu), posiłków dla uczestników formacji, pomocy edukacyjnych i żywności do żłobków. Pieniądze będą przeznaczone także na wyposażenie oratorium – zakup piłek, gier, materiałów plastycznych i nagród. Wsparcie pomoże siostrom w ich codziennej pracy edukacyjnej i ewangelizacyjnej.

Odpowiedzialna za projekt jest s. Lucy Wegoki FMA

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Z wdzięcznością serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w realizacji Projektu 493!
Niech Bóg błogosławi każdego z Was ze szczególnymi łaskami, których potrzebujecie w życiu. Pamiętamy o Was w modlitwie drodzy Dobrodzieje każdego dnia.
Z serdecznymi pozdrowieniami.

Siostra Lucy Wegoki