81331 zł
cel 76104 zł

212
wspierających

Formacja profesorów, animatorów i młodzieży

Angola leży w Afryce Południowej. Wojna domowa, która trwała od 1975 do 2002 roku wyniszczyła kraj. Nierówności społeczne powodują, że kryzys ekonomiczny odbija się na najbiedniejszej części społeczeństwa. Mieszkańcy borykają się z bezrobociem. Większość dzieci nie chodzi do szkoły. Z powodu braku opieki medycznej wielu ludzi umiera na żółtą febrę i malarię. Problemem jest też wysoki odsetek ciąż wśród nastolatek oraz zarażeń wirusem HIV.

Siostry salezjanki pracują w siedmiu placówkach w całym kraju, w miejscowościach: Benguela, Cabinda, Luena, Cacuaco, Calulu, Zango i Luanda. Prowadzą przedszkola, szkoły, centra alfabetyzacji i kształcenia zawodowego, oratoria i duszpasterstwo młodzieżowe. Organizują szkolenia katechetów, promują lepszą pozycję kobiet w społeczeństwie.

Projekt 490 dotyczy wsparcia formacji profesorów, animatorów i młodzieży w Angoli. Formacja obejmuje trzy aspekty: seminaria dla nauczycieli i pracowników administracyjnych (40 osób), kursy wychowania seksualnego dla nauczycieli i młodzieży (w sumie około 300 osób) oraz trzyletni kurs dla animatorów (400 uczestników).

Zebrane pieniądze będą przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu (niektóre grupy przyjadą z miejscowości odległych od stolicy o 700-1200 kilometrów), opracowania i powielenia materiałów dydaktycznych oraz całodziennego wyżywienia uczestników (w przypadku szkolenia dla młodzieży).

Odpowiedzialna za projekt jest s. Lorella Figgini FMA

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Drodzy Przyjaciele, Dobroczyńcy.
Składamy serdeczne podziękowania dla Was wszystkich za pomoc w realizacji Projektu 490.
Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim za nieustającą zdolność do solidarności wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Otrzymane pieniądze zostały wykorzystane na następujące cele:
Kwotę 6000 euro wykorzystano na zorganizowanie dwóch kursów dla nauczycieli i pracowników administracyjnych naszych 6 szkół w Angoli. W szkoleniach uczestniczyło 84 nauczycieli.
Kwotę 5000 euro wydano na realizację programu „LOVE MATTERS” który jest kierowany do młodzieży.
Odbyły się dwa kursy dla 120 nastolatków i 1 kurs dla animatorów „ Love Matters „(30 animatorów)

Pozostałą kwotę w wysokości 4000 euro wykorzystano na szkołę dla animatorów.
Z całego serca Bóg zapłać za Waszą pomoc.
Modlimy się za Was każdego dnia.

s. Lorella Figgini FMA