1140 zł
cel 37370 zł

12
wspierających

Dofinansowanie przyjazdu młodzieży na ŚDM 2016 w Krakowie

Mimo że Demokratyczna Republika Konga jest krajem pełnym ludzi młodych, na wykształcenie wciąż stać tylko mieszkańców dużych miast. Salezjanie próbują odpowiedzieć na potrzeby młodzieży, organizując dla nich spotkania formacyjne i kursy, które nie tylko poszerzą ich wiedzę, ale również pogłębią wiarę.

Salezjański Ruch Młodzieżowy, zrzeszający młodych ludzi z całej DR Konga, skierowany jest przede wszystkim do młodzieży ze szkół, oratoriów, grup i środowisk salezjańskich. Salezjanie i salezjanki łączą się, aby wspólnie towarzyszyć młodym ludziom w ich wyborach i wyzwaniach, przed jakimi stają.

Projekt 488 powstał, ponieważ chciano umożliwić wyjazd 17 osób, reprezentantów Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego z DR Konga na Światowe Dni Młodzieży do Polski. Potrzebne są środki na opłatę udziału w spotkaniu, pobytu i transportu po Polsce. Grupa złożona z 13 młodych osób, salezjanina i trzech sióstr salezjanek to tylko niektóre z ponad 100 osób, które przyjadą do Krakowa z DR Konga.

Po powrocie do kraju młodzież planuje zorganizować serię spotkań formacyjnych, na których chce podzielić się swoim doświadczeniem ŚDM. Na co dzień młodzi ludzie z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego angażują się w działalność misyjną, organizują spotkania młodzieżowe z okazji Bożego Narodzenia, święta Księdza Bosko, a także działają na rzecz dzieci ulicy oraz pomagają trędowatym w Kapolowe.

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Pierre Maibwe SDB

488_a