47918 zł
cel 76104 zł

919
wspierających

Wsparcie dziewcząt z internatu sióstr salezjanek w Bafia

Bafia to miasto położone w centralnej części Kamerunu. Nazwa pochodzi od ludu Bafia, który zamieszkuje region sawanny w dolinie rzeki Mbam. Ludność utrzymuje się z rolnictwa, co ze względu na klimat nie zawsze przynosi dochody. Rodziny często walczą z głodem, niedożywieniem, chorobami.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły. Część z nich podejmuje się drobnych prac, takich jak handel na ulicy, mycie samochodów, zbieranie złomu. Trudna jest sytuacja dziewcząt, które padają ofiarą nadużyć seksualnych, przemocy fizycznej i psychicznej.

Siostry salezjanki prowadzą w Bafia internat dla dziewcząt w wieku od 10 do 19 lat, który odpowiada na potrzebę edukacji dziewcząt w wieku szkolnym. Ponadto na misji działa Centrum Młodzieżowe, oratorium, duszpasterstwo powołaniowe, organizowane są katechezy i formacja animatorów.

Projekt 485 dotyczy wsparcia placówki misyjnej. Główny cel to poprawa warunków w internacie (budowa sali nauki, sypialni dla wychowawcy, pralni oraz remont budynku). Oprócz tego siostry chcą zakupić materiały dydaktyczne i sportowe do oratorium i Centrum Młodzieżowego. Potrzebne są także projektor, telewizor, pianino i dwie gitary, z których będą korzystać, działające na terenie misji, duszpasterstwa i stowarzyszenia. Część funduszy zostanie także przeznaczona na pomoc szkolną dla potrzebujących dziewcząt i opłacenie korepetycji dla słabszych uczniów.

Odpowiedzialna za projekt jest s. Lorenza Ramirez Incarnación FMA

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Na samym wstępie pragnę Wam serdecznie podziękować szanowni Dobrodzieje. Dziękuję całemu zespołowi koordynatorów misji za pomoc w realizacji projektu.
Dziękujemy, że wybraliście nasz projekt i daliście tym samym światło nadziei naszej młodzieży, dzieciom oraz całej lokalnej społeczności. Jeszcze raz dziękuję w imieniu sióstr za wybór nas, młodzieży i całego centrum. Dziewczęta oraz ich rodzice są bardzo zadowoleni z tego wspaniałego budynku, który mają dzisiaj. Obecnie w centrum znajdują się dwa nowe pokoje, dwie łazienki oraz suszarnia. Ponadto, drugi pokój będzie służył jako pokój do nauki dla dziewcząt, gdzie mogą uczyć się do późna w nocy.
Obecnie w jednym z pomieszczeń dziewczęta mogą swobodnie robić pranie, podczas gdy wcześniej musiały używać wiadra. Dodatkowo dzięki otrzymanemu wsparciu młodzież mogła ukończyć szkołę. Część z nich zaczęła studiować. To dla nas, kadry, rodziców i reszty dziewcząt daje dużo radości.
Dziękuję jeszcze raz za sprzęt sportowy, materiały edukacyjne, sprzęt muzyczny. Zakupiliśmy fortepian, gitarę, projektor oraz telewizor. Te działania bardzo ożywiły zajęcia z młodzieżą i dziećmi.
Dziękuję za współpracę. Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny. Serdecznie Bóg zapłać.
Z poważaniem,
Misja salezjańskich sióstr Księdza Bosko w Bafii w Kamerunie.