45117 zł
cel 76104 zł

246
wspierających

Wyposażenie szkoły sióstr salezjanek w Dholai

Indie to kraj wielokulturowy, wielowyznaniowy i wieloreligijny. Podziały etniczne i kastowe są źródłem napięć oraz nierównomiernej dystrybucji dóbr. Chrześcijanie stanowią 2% ludności i zmagają się z prześladowaniami, które nasiliły się wraz z objęciem władzy przez hinduską prawicową partię nacjonalistyczną.

Rolniczy region Barak Valley, w którym realizowany będzie projekt, jest jednym z najsłabiej rozwiniętych w całym kraju, zwłaszcza pod kątem edukacyjnym. Prowincję zamieszkują głównie Bengalczycy, ale w 16 wioskach mieszkają także plemiona Khasi, Pnar, Mizo i Naga. Członkowie tych plemion są marginalizowani ze względu na odmienność językową.

Chcąc zapewnić wszystkim dzieciom równy dostęp do edukacji, siostry salezjanki założyły w Dholai najpierw przedszkole, a później także szkołę, gdzie nauczanie odbywa się w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie nie muszą pokonywać dużych odległości, aby dostać się do szkoły. Chroni je to przed niebezpieczeństwami podczas godzinnej drogi do szkoły oraz chorobami, na które są narażone podczas pory monsunowej, kiedy padają ulewne deszcze.

W szkole siostry prowadzą także douczanie szkolne i katechezy. Zajęcia odbywają się w wynajętym domku. Projekt 484 obejmuje wyposażenie budynku. Fundusze będą przeznaczone na zakup mebli, podłączenie prądu oraz bieżącej wody. To pozwoli na zapewnienie dzieciom lepszych warunków do nauki.

Odpowiedzialna za projekt jest s. Marcellina Sangma FMA

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Przede wszystkim na początku chciałabym przekazać specjalne pozdrowienia od wszystkich członków Inspektorii, szczególnie tych, którzy pracują w Dholai, Nauczycieli, Rodziców i 300 małych dzieci, które przesyłają Wam swoją miłość i wdzięczność.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów w Dholai. Jest to rzeczywiste błogosławieństwo od Pana przychodzące do nas poprzez takich ludzi jak Wy. Szkoła rośnie z dnia na dzień i służy potrzebującym w okolicy. Dzieci są zadowolone z udogodnień dostępnych w szkole. Wydaje się, że nic im nie brakuje. Jest czysta woda pitna, klimatyzatory dające ochłodzenie w długie letnie dni i wygodne meble, na których mogą w spokoju, wygodnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
Siostry i nauczyciele mają jedno wspólne marzenie, aby szkoła mogła się rozwijać i pomagać uczniom. Oprócz nauczania w szkole, każdego wieczoru Siostry zbierają uczniów, którzy uczęszczają do średnich szkół średnich na naukę języków obcych. Przychodzą codziennie, aby uczyć się angielskiego, a cała okolica cieszy się ogromną radością dzięki służbie Sióstr Salezjanek.
Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby zapewnić wysokiej jakości edukację ubogim dzieciom z Dholai i okolicznych miejscowości. Jesteśmy wdzięczni za udział w tym projekcie, który pomógł nam dotrzeć do tych dzieci, które w przeciwnym razie pozostałyby pozbawione możliwości edukacji. Pozostając dla was wdzięcznymi, będziemy modlić się za Was, aby Bóg wynagrodził Waszą hojność i nadal Was błogosławi. Pamiętajcie o nas wszystkich w Dholai i niech Wasze błogosławieństwa pomogą temu ośrodkowi nadal wzrastać i rozkwitać.
Dziękując raz jeszcze. Pozdrawiam Was serdecznie czcigodni Darczyńcy,

S. Marcellina Sangma Koordynator projektu