35585 zł
cel 35515 zł

47
wspierających

Wyposażenie pracowni komputerowej w Addis Abeba

Salezjanki przybyły do stolicy Etiopii ponad 20 lat temu. Rozpoczęły pracę z najbiedniejszymi dziećmi oraz młodymi kobietami. Siostry oferują młodym edukację i przygotowanie do pracy zawodowej. Założyły szkołę Mary Help College, która funkcjonuje w trzech miastach: Addis Abebie, Dila i Ziway. Projekt dotyczy Addis Abeby i Dila.

Mary Help College ma dobrą reputację w kraju oraz specjalny certyfikat instytucji rządowej, etiopskiego odpowiednika Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła zapewnia profesjonalne techniczne wykształcenie na kierunkach: projektowanie ubioru, księgowość, informatyka.

Obecnie na kierunku informatycznym uczy się 80 osób. Aby kurs mógł zostać przeprowadzony profesjonalnie, nauczyciele potrzebują dodatkowego sprzętu. W dziale IT brakuje kabli, zaciskarki do wtyczek, tonerów do drukarki. Dodatkowo potrzebny jest jeden komputer dla instruktora oraz projektor. Sprzęt ten ma na celu ułatwienie prowadzenia zajęć i ćwiczeń dla uczniów. Rzetelna edukacja to dla tych biednych, młodych ludzi jedyna szansa na zmianę ich sytuacji i godnego życia.

Odpowiedzialna za projekt jest s. Aleksandra Bartoszewska FMA

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Kochani Dobrodzieje

Misja to nigdy nie jest dzieło jednego człowieka, to wspólne dzieło tych, którzy tam razem pracują, ale też sztabu ludzi stojących za nimi, najczęściej w krajach pochodzenia. Właśnie takich ludzi jak Wy, którzy zdecydowaliście się pomóc nam w realizacji tego projektu.

Dzisiejszy świat wymaga od nas coraz więcej, wszystko szybko się zmienia i aby nadążyć, szczególnie w tych biednych krajach trzeba nakładu wielu środków. Jednocześnie wymagania są tak duże, że często trudno im sprostać. Szkolnictwo w Etiopii stoi ogólnie na niskim poziomie. Staramy się więc sukcesywnie, zaczynając od  naszych szkół,  również dzięki Waszej Drodzy pomocy, ten poziom podwyższać, aby dawać szanse młodym ludziom na lepszą przyszłość. Nic oczywiście nie jest możliwe bez Niego, dlatego z ufnością powierzamy Mu wszystkie nasze codzienne troski, ale też nie możemy stać bezczynnie. Potrzebujemy narzędzi do pracy. Wsparcie tym razem dotarło z Waszej strony.

W ramach Projektu 477 zakupiliśmy do szkoły w Addis Abeba oraz w Dilla sprzęt komputerowy w postaci laptopa, 2 projektorów, 6 tonerów do drukarek, 20 zasilaczy awaryjnych, kabli i przełączników internetowych.  Na zakup wyżej wymienionych akcesoriów otrzymaliśmy pieniądze z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie za co serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie, że to Wasze wpłaty przełożyły się na to realne wsparcie.

Misje to miejsca, a w zasadzie przestrzenie międzyludzkie, bo całe dobro dzieje się w relacjach. Zarówno tutaj w Etiopii, ale też daleko stąd, w Polsce, to dobro rodzi się w Waszych sercach. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i pamiętamy w modlitwie.
Raz jeszcze serdeczne Bóg zapłać za Waszą pomoc.

Uczniowie i Nauczyciele

  1. Netsanet Boyamo, s. Candide Asselin
  2. s. Aleksandra Bartoszewska

DZIĘKUJEMY