84037 zł
cel 76104 zł

1253
wspierających

Wyposażenie trzech klas szkolnych w Benguela

W 2002 roku w Angoli zakończyła się trwająca 30 lat wojna domowa, której skutki są widoczne do tej pory. Kraj ten liczy 20 milionów mieszkańców, z czego 2/3 żyje poniżej progu ubóstwa, a 1/3 osób dorosłych to analfabeci. Wiele dzieci nie chodzi do szkoły, wiele kończy edukację na 4. klasie szkoły podstawowej.

Misja sióstr salezjanek w Benguela istnieje od 1999 roku. Misjonarki zajmują się prowadzeniem przedszkola, szkoły podstawowej oraz szkoły średniej I stopnia. Dzieci i młodzież uczą się na trzy zmiany. Oprócz tego na terenie misji działa Centrum Socjalne dla młodzieży, gdzie odbywają się zajęcia z tańca, teatru i projekcje filmów. Prowadzone są krótkie kursy informatyki, muzyki, języka angielskiego i hiszpańskiego. Siostry salezjanki mają również własną piekarnię, w której pieką chleb na śniadanie dla dzieci i w której odbywają się kursy gastronomiczne.

Budynki szkolne na placówce misyjnej powstają stopniowo. Trzy lata temu ukończono przedszkole i stworzono w ten sposób możliwość pełnej edukacji do 9. klasy. Jednak z powodu małej ilości szkół średnich wielu absolwentów nie może kontynuować nauki. Siostry salezjanki, odpowiadając na tą potrzebę, rozpoczęły budowę siedmiu klas, w których będą odbywać się zajęcia w ramach szkoły średniej II stopnia (klasy od 10. do 12.) oraz kursy zawodowe na kierunkach takich jak hotelarstwo i cukiernictwo.

Sale są prawie na ukończeniu, misjonarki nie mają jednak środków na zakup wyposażenia. Projekt 471 obejmuje zakup 35 biurek i krzeseł do każdej z klas, a także biurek i foteli dla nauczycieli oraz tablic i szaf.

Odpowiedzialna za projekt jest s. Maria Domalewska FMA

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Kochani Ofiarodawcy i Przyjaciele misji salezjańskich.

Z radością mogę zakomunikować ze pod koniec roku 2017 budowa siedmiu klas szkolnych została zakończona. Również Projekty wyposażenia tych klas zostały ukończone. Fundusze, które otrzymaliśmy z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego zostały włączone w do zakupu  biurek i krzeseł do wszystkich 7 klas szkolnych. W sumie zakupionych zostało 220 biurek i krzeseł.

Bardzo gorąco chciałabym podziękować za pomoc w realizacji Projektu 471  całemu Zespołowi Ośrodka Misyjnego, oraz ludziom dobrej woli. Bez Waszej pracy i wielkiego serca misyjnego trudno by bylo cokolwiek zrobić.

Do mojego podziękowania dołączają się pierwsi uczniowie dwóch klas. W Angoli jest bardzo mało możliwości do ukończenia szkoły średniej. Brakuje szkól  a państwo nie stawia sobie wybudowania nowych za priorytet. Czujemy się bardzo dumne jako Zgromadzenie wychowawcze, że  możemy dać szansę większej liczbie młodych osób, które codziennie pytają o miejsce w szkole oraz o możliwość kontynuowania swojej nauki. To Wy szanowni Darczyńcy przyczyniacie się do tego aby więcej dzieci i młodzieży mogło być objęte tym programem a tym samym zmniejszyć liczbę dzieci ulicy.

Bardzo serdecznie pozdrawiam i przesylam nasze wielkie Bóg zapłać do Was szanowni Dobrodzieje. Niech Bóg obdarzy Was swoimi łaskami, pokojem i wielką radością za wkład jaki dajecie w budowaniu lepszego świata dla nieznanych sobie dzieci i młodzieży potrzebujacej. Polecamy się nadal waszej pamięci i prosimy o modlitwę.

Wdzięczna siostra Maria Domalewska FMA.