24424 zł
cel 34881 zł

172
wspierających

Narzędzia i pomoce naukowe do szkoły zawodowej w Rukago

Burundi to jeden z pięciu najbiedniejszych krajów na świecie. Bieda, korupcja, wojny, zamachy stanu i trudne warunki życia doprowadziły kraj do ruiny i odizolowały go od reszty świata. Niestabilna sytuacja polityczna i napływ uchodźców doprowadziły do załamania systemu.

Salezjanie prowadzą w Rukago placówkę misyjną. Parafia liczy ponad 60 tysięcy wiernych. Młodzi ludzie zmagają się z brakiem poczucia własnej wartości, nie widzą nadziei na polepszenie swojej przyszłości. Szkoła, którą prowadzą salezjanie, jest szansą dla młodzieży na zdobycie wykształcenia i zawodu. Możliwość nauki w szkole przywraca im godność i radość.

Pragniemy zapewnić młodzieży godne warunki życia i możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Projekt zakłada zakup podstawowych narzędzi i materiałów naukowych potrzebnych do nauki zawodów. W ten sposób młodzi ludzie będą mogli zakładać własne warsztaty lub szukać pracy w zawodzie.

Odpowiedzialny za projekt jest brat John Ngigi Njuguna SDB

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Drodzy Dobrodzieje!

Chcielibyśmy wyrazić serdeczne podziękowania naszym Szanownym Darczyńcom za pomoc w usprawnieniu i modernizacji klasy spawalniczej w Centrum Don Bosco w Rukago.

Burundi od 2005 roku dotykają polityczne spory z powodu różnic społecznych. Niestabilna sytuacja polityczna spowodowana jest faktem, iż różne partie polityczne odmiennie interpretują wykładnię  konstytucji w odniesieniu do limitu prezydenckiego. Niestety niestabilność gospodarcza i polityczna do chwili obecnej destabilizuje życie społeczne oraz gospodarcze ludności. Ponadto, zmiana klimatu negatywnie wpłynęła na produkcję żywności. W ubiegłym roku cała roślinność wyschła przed osiągnięciem dojrzałości, a ludzie zostali bez rezerwy żywnościowej. Konsekwencją klęski był wzrost inflacji, który w połączeniu z brakiem innych działań gospodarczych prowadzi do kryzysowej sytuacji. Burundi jako hrabstwo potrzebuje aktualnie funduszy zewnętrznych, aby móc utrzymać swoich obywateli. Szkoła zawodowa im. Ks. Bosko w Rukago próbowała przetrwać ten kryzys, ale sytuacja jest trudna. Niezwykle trudno jest znaleźć odpowiednią metodę pomocy, potrzebującym młodym ludziom, słabym i zrezygnowanym z powodu warunków w jakich dorastają. Rodziny są biedne i pozbawione nadziei, a zarazem pełne wątpliwości czy inwestycja w edukację rzeczywiście się opłaci. Ze względu na aktualną sytuację w Burundi, niezwykle trudno jest mieszkającym tam rodzinom zaspokoić inne potrzeby niż podstawowe żywieniowe. Ze względu na ubóstwo, posyłanie dzieci do szkoły  ich edukacja jest traktowana jako dobro luksusowe. Nauka w szkołach zawodowych wymaga wyłożenia na edukację wysokich nakładów finansowych. Nakłady kapitałowe wspierają różne działania szkoleniowe, które mają na celu pomoc młodym ludziom i w pełni przygotować ich na rynek pracy.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu za uzyskaną pomoc. Otrzymane fundusze umożliwiły nam zakup materiałów szkoleniowych potrzebnych dla klasy spawalniczej w Rukago. Uczniowie mieli możliwość odbyć lekcje praktyczne, co zdecydowanie zwiększyło ich kompetencje i gotowość do podjęcia pracy.

Pozytywną przesłanką jest fakt, iż studenci którzy ukończyli ostatni rok edukacji, a  mieli dostęp do zajęć praktycznych, zdobyli bardzo dobrą pracę. Niektórzy z nich jeszcze oczekują na podjęcie zatrudnienia, ale dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym mają na nią duże szanse.

Podsumowując, nadal potrzebujemy pomocy finansowej w tym obszarze. Z uwagi na panującą sytuację gospodarczą, nie widzimy innej możliwości aby wesprzeć młodych ludzi w nauce.

Dziękuję serdecznie.

Z Panem Bogiem

brat John Ngigi Njuguna SDB