189480 zł
cel 34881 zł

1579
wspierających

Budowa studni w Kabgayi

Misja salezjańska w Kabgayi, w Rwandzie powstała w 2000 roku. Salezjanie prowadzą tu studia filozoficzne dla kleryków oraz oratorium – centrum młodzieżowe dla dzieci i młodzieży. Wioska Kabgayi leży w bardzo biednej części Rwandy. Region ten od dawna boryka się z brakiem dostępu do wody pitnej. Ujęcia wody pitnej znajdują się zbyt daleko dla pobliskiej ludności. Mieszkańcy pobierają wodę z bagien i kałuż, tym samym ryzykują zdrowie i życie. Prowadzi to do wielu chorób, a samo odwodnienie organizmu jest niebezpieczne dla zdrowia, może nawet prowadzić do śmierci.

Rozwiązaniem tego problemu jest budowa studni. W zajęciach na placówce misyjnej uczestniczy 350 osób. Potrzebują oni, w przeliczeniu, 2000 litrów wody dziennie. Realizacja projektu pozwoli podopiecznym misji, jak i wszystkim mieszkańcom wioski, czerpać czystą, pitną wodę. W ramach realizacji projektu prowadzone będą również zajęcia dotyczące zachowywania higieny ciała i odzieży.

Odpowiedzialny za projekt jest ks. John Ngigi Njuguna SDB

Projekt 442

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Do naszych serdecznych Darczyńców.

Doceniamy pomoc, jaką otrzymaliśmy w sfinalizowaniu projektu mającego na celu wybudowanie studni w naszym centrum w Kabgayi w Rwandzie.
Ze względu na brak wody pitnej, dzieciom z Kabgayi trudno było cieszyć się z gry i zabawy z rówieśnikami. Bardzo często bywało , że czas, który młodzież mogła poświęcić na zabawę i naukę poświęcała na szukanie wody do picia. Zdarzały się przypadki, w których dzieci zostały pobite przez rodziców za to, że nie dostarczyły wody do domu w wymaganym czasie. Dziewczętom odmawiano prawa udziału w grach i zabawach ponieważ były zmuszane często do szukania wody dla innych członków swojej rodziny. Podczas pory suchej jest bardzo trudno dostać wodę, a młodzi ludzie spędzają godziny na poszukiwaniu wody.

To dzięki Wam ta sytuacja diametralnie się odmieniła!

Celem projektu było zapłacenie za wiercenie studni wody, zakupienie pompy i rur oraz zainstalowanie ich w pomieszczeniach. Prace zostały ukończone, a woda została rozprowadzana w dogodnych miejscach, gdzie młodzi ludzie mogą z niej korzystać w bardzo łatwy sposób.
Wraz z instalacją wody w centrum młodzieżowym klimat znacznie się zmienił , a młodzież cieszy się pełną swobodą, nie obawiając się ukarania. Każdego wieczora przychodzą do centrum młodzieżowego, uczestniczą w grach, mogą się umyć przed pójściem do domu, a osoby z pobliskiego domu są wyposażone w pojemniki na wodę, aby zabrać ze sobą wodę do różnych zastosowań.
Salezjanie są spokojni, ponieważ obecnie nie ma żadnego problemu z odwodnieniem się młodych ludzi z powodu braku wody, takie sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy młodzi grali w piłkę pod gorącym słońcem tropikalnym. Budowa studni wraz z pompą poprawiła również sytuację ekonomiczną młodzieży i salezjanów. Posiadanie studni zmniejszyło zasadniczo rachunki za wodę, a także niepokój z tytułu braku wody, zwłaszcza w tzw. okresie suchym.

Pragniemy serdecznie podziękować naszym wspaniałym Dobroczyńcom, pozostajemy w modlitwie za Was, niech dobry Pan Was błogosławi.

Serdeczne Bóg zapłać za Waszą pomoc.

Brat John Njuguna: Dyrektor Generalny Inspektorii