37076 zł
cel 35515 zł

183
wspierających

 

Formacja sióstr salezjanek w Yaounde

Mimo, iż w Kamerunie edukacja szkolna jest obowiązkowa, wciąż pozostaje ona luksusem dla niewielu, którym udaje się trafić do prywatnych szkół. Wiele rodzin żyje w biedzie z powodu bezrobocia i braku wsparcia ze strony państwa. Bardzo często młode dziewczęta, które decydują się na drogę powołania salezjańskiego, mają duże braki w podstawowym wykształceniu, przez co ich przyszła formacja staje się dużym wyzwaniem.

Salezjanki pracujące w Yaounde starają się odpowiadać na potrzeby miejscowej ludności. Od momentu powstania wspólnoty w 1996 roku siostry pracują z ubogimi dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Realizują swoją misję prowadząc przedszkole i szkołę podstawową, do której uczęszcza 350 uczniów. Na terenie misji znajduje się centrum nauki zawodu, gdzie 100 uczniów uczęszcza na kursy cukiernictwa i gastronomiczne. Działa tam również otwarte codziennie centrum młodzieżowe i oratorium. Siostry odwiedzają również rodziny, zanosząc jedzenie tym najbardziej potrzebującym.

Na terenie misji znajduje się także dom formacyjny, w którym młode dziewczęta i siostry przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych. Na pobliskim uniwersytecie katolickim studiują teologię, katechezę i moralność, a na terenie misji uczestniczą w zajęciach z duchowości salezjańskiej i włoskiego. Pozostały czas poświęcają na pracę duszpasterską w oratorium i prowadzenie katechezy. W chwili obecnej w domu formacyjnym przygotowuje się 5 sióstr.

Projekt 434 powstał z potrzeby wsparcia studiów młodych dziewcząt, które pragną służyć młodym ludziom w charyzmacie salezjańskim. Brakuje pieniędzy na opłacenie zajęć na uniwersytecie oraz w domu formacyjnym, materiałów dydaktycznych, transportu i wyżywienia. Siostry salezjanki cieszą się coraz większą liczbą powołań w Kamerunie, jednak nie są w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych z dobrym przygotowaniem dziewcząt do służby najbardziej potrzebującym.

Odpowiedzialna za projekt jest s. Giuseppina Becchero FMA

Projekt zrealizowany. Dziękujemy!

Drodzy Dobrodzieje,
Piszę do Was w imieniu sióstr salezjanek z misji w Yaounde w Kamerunie, aby przekazać serdeczne Bóg zapłać za pomoc przy realizacji Projektu 434. To dzięki Wam byłyśmy w stanie opłacić szkołę młodym dziewczętom i siostrom, które przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych. Dodatkowo udało się nam zaspokoić podstawowe potrzeby dziewczętom uczestniczącym w szkoleniach.
Grupa składała się z 5 dziewcząt w formacji. W ciągu roku uczęszczały one na kursy w szkole teologicznej, kursy salezjańskie oraz kursy duchowości u nas w domu. Po południu organizowały i prowadziły animacje w Centrum Młodzieży naszej misji.
Każdego dnia pamiętamy o modlitwie za Was Drodzy, Niech Bóg Was błogosławi.
W imieniu całej wspólnoty salezjańskiej serdeczne Bóg zapłać.

siostra Giusy BECCHERO FMA