Ks. Piotr Wojnarowski na misje wyjechał w 2003 roku.
Przez 7 lat był dyrektorem salezjańskiej szkoły w Ghanie, a następnie został mianowany
delegatem ds. młodzieży na Afrykę Zachodnią Angielskojęzyczną, w skład której wchodzą
Ghana, Nigeria, Liberia i Sierra Leone. Następnie misjonarz został przeniesiony do Gambii,
gdzie zakładał nową placówkę misyjną. W ubiegłym roku ks. Piotr rozpoczął studia
z ochrony nieletnich na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

W udzielonym wywiadzie opowiada o swojej pracy w Ghanie, misyjnych marzeniach
i na końcu zwraca się do Was.