Ks. Piotr Dąbrowski od 34 lat pracuje na misjach.
Przez 14 lat pomagał chłopcom ulicy w Limie, następnie 9 lat wspierał biednych w Bosconii,
aktualnie pracuje w Callao. W udzielonym wywiadzie misjonarz opowiada
o misyjnych marzeniach i owocach swojej posługi.
Na końcu zwraca się do Was i prosi o modlitwę.

 

Kliknij na zdjęcie!