W tym roku w Polsce na urlopie przebywał ks. Krzysztof Niżniak, który ten czas wykorzystał na dokończenie doktoratu pt. „Wychowawczy wymiar objawień Najświętszej Maryi Panny w Kibeho” i opiekę nad tatą. Wybór terminu przylotu do Polski nie był przypadkowy, bo ks. Krzysztof chciał być z nami na naszym jubileuszu 40-lecia działalności, więc zmienił daty swojego pobytu. „Nasza prowincja chciała podziękować, docenić i uhonorować Salezjański Ośrodek Misyjny i ja reprezentuję całą prowincję. Pamiątki, które przekazaliśmy to wyraz wdzięczności za pomoc, jaką otrzymaliśmy” – podkreślił misjonarz.

Ks. Krzysztof od 6 lat pełni funkcję ekonoma inspektorialnego. Jego zadaniem jest prowadzenie administracji w domu prowincjalnym i w całej prowincji, do której należy Nigeria, Ghana, Liberia i Sierra Leone. Upewnienia się, że domy zakonne i wszystkie projekty są dobrze utrzymywane oraz wszystko jest rozliczane według norm i zasad. Zajmuje się kwestiami administracyjno-finansowymi, a także przeprowadza kontrole wewnętrzne. Oprócz tego ks. Krzysztof odpowiada za biuro projektów (Planning and Development Office – PDO) i organizację pozarządową prowadzoną przy domu prowincjalnym.

Większość roku ks. Krzysztof spędza na wizytowaniu 19 wspólnot, koordynowaniu działań na placówkach i wszystkich projektów pomocowych w czterech krajach. Dzień rozpoczyna od modlitwy o godzinie 6 i Mszy Świętej. Gdy jest w domu inspektorialnym w Ghanie, to pracuje w biurze od 8.30 do 17.30. Codziennie ma kilka spotkań i bardzo dużo obowiązków. Misjonarz dba również o życie duchowe i podkreśla, że to jest jego pierwsze zadanie. Gdy ktoś prosi go o spowiedź, to bez chwili zawahania przerywa pracę i służy posługą.

Ks. Krzysztof w piątkowy poranek wyruszył w drogę powrotną do Ghany. Prosimy o modlitwę w jego intencji! Niech Pan Bóg błogosławi działaniom misjonarza!