Ksiądz Kazimierz Socha wyjechał na misje 1989 roku. Był prowincjałem inspektorii zambijskiej, pracował w RPA, Zambii i Kenii, gdzie wykładał j. grecki i łacinę na Uniwersytecie „Don Bosco Utume”.

Ostatnie trzy lata misjonarz spędził ponownie w Zambii, również jako wykładowca i przełożony w domu formacyjnym dla nowicjuszy salezjańskich w Lusace. Formacja kandydatów na salezjanów to ważna dziedzina działań inspektorii. W tym momencie obejmuje prawie 100 osób, większość z nich stanowią Afrykanie z Zambii ale są też kandydaci z Malawi, Zimbabwe i Namibii. W ramach programu Adopcja na Odległość obejmujemy pomocą finansową naukę seminarzystów salezjańskich w Zambii.

Księdzu Kazimierzowi życzymy dobrego czasu w Polsce, wypoczynku i sił do dalszej posługi misyjnej! Niech Wspomożycielka wyprasza potrzebne łaski!