14 czerwca odwiedził nas ks. Henryk Tucholski, który pracuje w Kenii.

Misjonarz wyjechał na misje w 1991 roku, jeszcze jako kleryk. Początkowo pracował w Tanzanii, następnie w 2012 r. zaczął pracę w Kenii. Pełnił rolę ekonoma domu formacyjnego w Don Bosco Utume w Nairobi oraz dziekana w Tangaza University College na wydziale Institute of Youth Studies. Przebywając w Kenii obronił pracę doktorską z kultury afrykańskiej i religioznawstwa.

Obecnie misjonarz wykłada metodologię badań naukowych i statystykę na Uniwersytecie Tangaza. Od dwóch lat pełni funkcję dyrektora Wyd. Nauk Młodzieżowych w tym miejscu. Pracuje też w administracji, zasiada w komisji egzaminacyjnej podczas obrony prac magisterskich i doktorskich, a także pełni rolę promotora dla swoich studentów.

Studenci na tym wydziale kształcą się głównie w kierunku psychologii, mają szansę otworzyć w przyszłości swoje gabinety psychologiczne, pracować w roli terapeuty lub doradcy psychologicznego. Co ciekawe, ich przedział wiekowy waha się pomiędzy dwudziesto- a siedemdziesięciolatkami.

 

Księdzu Henrykowi życzymy miłego pobytu w kraju, odpoczynku i sił do dalszej posługi misyjnej. Niech Wspomożycielka wyprasza potrzebne łaski!