Ks. Dariusz od 27 lat pracuje w Peru, wyjechał na misje zaledwie rok po przyjęciu święceń kapłańskich. Wcześniej pracował w Monte Salvado, jeżdżąc z posługą kapłańską i sakramentalną do wiosek górskich i dżungli.

Misjonarz od roku jest członkiem wspólnoty w Limie. Wspólnota czterech salezjanów zajmuje się prowadzeniem szkoły podstawowej, liczącej około 200 uczniów i parafii, gdzie ks. Dariusz prowadzi katechezę i przygotowanie do przyjęcia sakramentów. W dzielnicach slumsów prowadzone jest też oratorium dla dzieci i młodzieży, które koordynują miejscowi animatorzy.

Ks. Dariuszowi życzymy dobrego odpoczynku, zdrowia i sił do dalszej posługi misyjnej! Prosimy o modlitwę w jego intencji!