Z żalem informujemy, że w sobotę 11 listopada br. odszedł do Pana salezjanin śp. ks. Zdzisław Weder urodzony w 1936r. który pracował na Wschodzie.

Śp. ks. Zdzisław Weder urodził się w Łodzi, święcenia kapłańskie przyjął w 1962 r. Misjonarz ukończył specjalistyczne studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 70-tych pracował w salezjańskich ośrodkach formacyjnych, jak i w duszpasterstwie parafialnym, między innymi w Pile i Warszawie. Był dyrektorem studentatu filozoficznego w Kutnie-Woźniakowie, prowincjałem przez 6 lat w prowincji pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Większość swojego życia salezjańskiego posługiwał jednak na Wschodzie, od 1990 roku przyczyniając się do odrodzenia wiary po wielu latach ateizmu i prześladowań Kościoła. Przez 10 lat był przełożonym Wspólnoty Salezjanów na terenie byłego Związku Radzieckiego, głównie w Moskwie. W 2000 roku wrócił do Polski, a od 2002 r. pracował w Białorusi, pełniąc obowiązki proboszcza w parafii w Smorgoniach.

„Wierni parafii w Smorgoniach, dzieci i młodzież znają go jako kapłana o otwartym sercu, niosącego Boga poprzez swoją skromną posługę w pokorze i uczciwości” – jak podaje gazeta „Słowo Życia”.

„Na Mszy Świętej dziękczynnej z okazji 85. rocznicy urodzin ks. Zdzisława zebrało się wielu wiernych Smorgońszczyzny, którym poświęcił prawie 20 lat swojego życia, a także salezjanie z całej Białorusi”.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar życia i powołania misyjnego śp. ks. Zdzisława. Polecajmy Go Bożemu Miłosierdziu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Łodzi. O ich terminie poinformujemy wkrótce.