Od 40 lat działamy i pracujemy dla misji! Nie byłoby nas bez Was. Dziękujemy Bogu za każdą osobę, która wspierała misje salezjańskie. Zbliżający się wielkimi krokami jubileusz jest okazją do zatrzymania i małego podsumowania nasze działalności.

Nasze początki związane są z „Projektem Afryka”, który ogłoszono w Rodzinie Salezjańskiej na całym świecie w 1978 roku. Salezjanie, siostry salezjanki i osoby świeckie zostały wezwane do pracy misyjnej. Salezjański Ośrodek Misyjny powstał we wrześniu 1981 roku. Początkowo miał swoją siedzibę w Łodzi, następnie w Warszawie na ul. Kawęczyńskiej 53, a 24 maja 1991 roku rozpoczął działalność w nowym budynku przy ul. Korowodu 20.

Do Zambii pierwsza grupa salezjanów z Polski wyjechała w 1981 roku, a salezjanek w 1984 roku. Pomagali najuboższym, rozwijali infrastrukturę, ewangelizowali i tworzyli placówki misyjne. Kolejni misjonarze bardzo szybko zaczęli nieść pomoc w kolejnych krajach afrykańskich. W Ugandzie, Tanzanii czy na Madagaskarze rozpoczęli pomoc dzieciom ulicy, zapewniali ubogim edukację, dożywianie i leczenie, budowali szkoły i kaplice.

Misjonarze z Polski szybko dotarli nie tylko do kolejnych afrykańskich krajów, lecz także na inne kontynenty. W Brazylii, Peru czy Argentynie zakładali szkoły, oratoria i kościoły. Otwierali przychodnie i szpitale misyjne, budowali studnie, stołówki, świetlice, drogi oraz walczyli o prawa Indian. Docierali z pomocą humanitarną do trudno dostępnych wiosek łodziami i pokonywali wiele kilometrów w dżungli. Misjonarze w osadach indiańskich, często pozbawionych zupełnie kontaktu ze światem, zakładali szkoły i świetlice. Dla dzieci była to jedyna możliwość zdobycia podstawowej wiedzy i podstawowych umiejętności np. posługiwania się szczoteczką do zębów.

Nasza pomoc dotarła także do Azji. Dzięki pomocy z Polski rozwinęły się pierwsze placówki salezjańskie w Bangladeszu. Pomogliśmy w budowie przedszkola, szkół, internatu, kościołów i wspieraliśmy działania humanitarne, dożywianie i leczenie najuboższych. W Indiach wybudowaliśmy domy dla mieszkańców slumsów czy pomagaliśmy ofiarom trzęsienia ziemi.

W Oceanii zorganizowaliśmy akcję dożywania i nauki angielskiego, a także pomogliśmy w modernizacji internatu. Pomagamy również ubogim w krajach Europy Wschodniej. Przede wszystkim wspieramy działania na rzecz obrony praw dzieci, wspieramy edukację i codzienne funkcjonowanie ubogich.

Na początku Salezjański Ośrodek Misyjny miał być domem dla misjonarzy, miejscem, do którego zawsze mogą przyjechać, odpocząć, rozpocząć leczenie i nabierać sił. Z czasem Ośrodek stał się też zapleczem rozwijania działalności misyjnej. Powstały nowe działy – Projekty Misyjne i Adopcja na Odległość, które umożliwiały materialne wsparcie placówek misyjnych. W 2002 roku rozpoczęliśmy przygotowywanie wolontariuszy świeckich do wyjazdu na misje. Tak powstał Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco (MWDB).

To tylko część naszej pracy i działań misyjnych. Nie ustajemy w pomaganiu. Działamy dalej.

Więcej informacji na temat naszego jubileuszu znajdziesz TUTAJ