Kakuma to miasto położone w północnej części Kenii. Obok miasta znajduje się duży obóz dla uchodźców. Mieszkają tam ludzie, uciekający przed wojną i rebeliantami. Również biedni, którzy we własnym kraju nie znaleźli pracy i wyruszyli w podróż bez planu. Mieszkańcy obozu otrzymują od organizacji międzynarodowych schronienie, jedzenie i podstawową opiekę zdrowotną. Pracują tam również salezjanie. Ich podstawowym zadaniem jest edukacja i ewangelizacja.

Młodzi mieszkańcy obozu nie znają życia poza obozem. Urodzili i wychowali się w nim. W obozie prowadzone są szkoły: podstawowe, średnie, a nawet uniwersytet. Jednak młodzież nie otrzymuje odpowiedniej opieki. W obozie bez problemu można kupić broń, na ulicach jest niebezpiecznie. Często dochodzi do bójek.

Módlmy się, aby młodzi mieszkańcy obozu dla uchodźców w Kakumie mogli ukończyć naukę i bezpiecznie wrócili do swojego kraju. Polecajmy Wspomożycielce Wiernych ich codzienne zmaganie się z problemami i prośmy o błogosławieństwo dla nich.

Zobacz zdjęcia z Kakumy