Misyjny różaniec

I Zmartwychwstanie Pana Jezusa
“Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa
Ukrzyżowanego. (…) A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie!”

Środa 6 rano. Siostry jak zawsze idą na Mszę Świętą do salezjanów. Odwracam się i widzę, że z internatu wybiegają trzy dziewczyny. Mimo codziennych pobudek koło 4 rano, 11 godzin nauki, obowiązkowych prac w domu, nieprzymuszone, znajdują w sobie chęć, żeby spotkać się z Bogiem. Panie Jezu, naucz nas szukać Ciebie każdego dnia. Bo Ty zawsze przychodzisz do tych, którzy Cię szukają.

II Wniebowstąpienie Pana Jezusa
“Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.”

Na Madagaskarze nie ma cmentarzy. Zmarłych chowa się w przydomowych grobowcach. 2
listopada idę z dziećmi i siostrami do grobowca salezjanów. Jest wesoło, przemierzamy rude malgaskie drogi, wspinamy się na drzewa, zjadamy niedojrzałe jeszcze mango. Wieczorem pytam dziewczyn, jak minął dzień. “Smutno, moja mama od dawna nie żyje”. Panie Jezu, Ty wstąpiłeś do nieba, bo przecież życie na ziemi to dopiero początek naszej drogi. Wszyscy tak jak Ty musimy przejść przez śmierć, żeby dojść do przygotowanych nam przez Ciebie miejsc w raju. Daj nam żyć perspektywą nieba. Ufać, że nasi bliscy zmarli już tam są, a w życiu tak wybierać, żebyśmy my też tam dotarli.

III Zesłanie Ducha Świętego
“I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”

Boże Narodzenie, ksiądz Kazimierz, który od ponad 30 lat jest misjonarzem na Madagaskarze, przez kolejne dni dojeżdża na wioski odprawiać świąteczną Mszę Świętą. Tutaj pasterka tylko na jednej wiosce może odbyć się 24 grudnia. Inni muszą poczekać. Przyjazd księdza w święta to nie tylko Msza, ale i uroczystość na wiosce. Jest ryż z fasolą, który nam Polakom ciężko byłoby zjeść. Ksiądz Kazimierz cieszy się, że mieli tak luksusowy obiad. On naprawdę zżył się ze sposobem życia tych ludzi. Panie Jezu, obdarz wszystkich misjonarzy otwartością na kulturę, w której się znajdują, pomóż im akceptować inność i odnajdywać się w niej.

IV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
“Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga.”

Ludzie na Madagaskarze wiodą proste, trudne życie. Ciężka praca w polu, niewiele jedzenia, upał, brak wody. Panie Jezu, Twoja Matka wiodła bardzo skromne życie. Na kartach Ewangelii nie przeczytamy o niej zbyt wiele. A Ty zapragnąłeś wziąć ją do Siebie z duchem i ciałem. Naucz nas żyć skromnie i pokornie, a we wszystkich chwilach życia podążać za Twoją wolą.

V Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi
“Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.”

8 grudnia to wielkie święto. Dziewczyny w internacie przygotowują się do niego od dawna.
Szykują przedstawienia, a w przeddzień uroczystości wyszukują przepiękne stroje i układają fryzury. Nadchodzi ten wyczekiwany dzień. Msza Święta jest niezwykle uroczysta ze śpiewem i tańcami. Później czeka nas wspólny obiad i festyn w oratorium, gdzie przeróżne grupy prezentują przygotowane przez siebie tańce. Panie Jezu, naucz nas czcić Twoją Matkę jako naszą Matkę i Królową. Pokaż nam, że powinniśmy uczyć nie od niej tego, że w Twoim Królestwie panować to znaczy służyć.

Agata Tarnowska
wolontariuszka w Ivato, Madagaskar